23 ต.ค. 2562 15:00 น.
ปริมาณฝน (mm.) สูงสุด 23.6
[ อบต.คลองเฉลิม จ.พัทลุง ]