14 ก.ค. 2563 21:00 น.
ปริมาณฝน (mm.) สูงสุด 52.4
[ ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ]