19 ส.ค. 2562 17:00 น.
ปริมาณฝน (mm.) สูงสุด 44
[ ทต.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ]