26 ก.ย. 2563 23:00 น.
ปริมาณฝน (mm.) สูงสุด 33.2
[ อบต.โนนแดง จ.มหาสารคาม ]