13 กรกฎาคม 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 100.2
[ อบต.ห้วยมุ่น ต.ห้วยมุ่น จ.อุตรดิตถ์ ]