8 เมษายน 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 34.2
[ อบต.บางใหญ่ ต.บางใหญ่ จ.ระนอง ]