19 กุมภาพันธ์ 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 50.2
[ ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น ต.ไทรทอง จ.ปัตตานี ]