25 มิถุนายน 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 77.6
[ สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง ต.จวบ จ.นราธิวาส ]