22 ตุลาคม 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 38.6
[ ชุมชนบ้านทับคริสต์ ต.คลองชะอุ่น จ.สุราษฎร์ธานี ]