13 ธันวาคม 2561
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 83.6
[ อบต.คลองพา ต.คลองพา จ.สุราษฎร์ธานี ]