23 กุมภาพันธ์ 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 16.8
[ ที่ว่าการอำเภอจะแนะ ต.จะแนะ จ.นราธิวาส ]