18 สิงหาคม 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 56.4
[ อบต.นาไร่หลวง ต.นาไร่หลวง จ.น่าน ]