25 เมษายน 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 54.4
[ อบต.แคนดง ต.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ]