25 กันยายน 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 64.8
[ อบต.บึงกาฬ ต.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ]