23 มิถุนายน 2562 - 25 มิถุนายน 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 107.8
[ อบต.หินดาด ต.หินดาด จ.กาญจนบุรี ]