21 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 24.6
[ ที่ว่าการอำเภอสุคีริน ต.สุคิริน จ.นราธิวาส ]