11 กรกฎาคม 2563 - 13 กรกฎาคม 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 172.6
[ โรงเรียนบ้านท่าหัน ต.รมณีย์ จ.พังงา ]