11 ธันวาคม 2561 - 13 ธันวาคม 2561
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 123.8
[ อบต.คลองพา ต.คลองพา จ.สุราษฎร์ธานี ]