23 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 128.8
[ โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย ]