16 สิงหาคม 2562 - 18 สิงหาคม 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 142.2
[ ทม.ระนอง ต.เขานิเวศน์ จ.ระนอง ]