6 เมษายน 2563 - 8 เมษายน 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 111.2
[ โรงเรียน ตชด. นเรศวรบ้านห้วยโสก ต.ป่าเด็ง จ.เพชรบุรี ]