19 เมษายน 2562 - 25 เมษายน 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 76.8
[ วัดเวฬุวัน ต.เหนือเมือง จ.ร้อยเอ็ด ]