17 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 117.4
[ โรงเรียนปะทิววิทยา ต.บางสน จ.ชุมพร ]