7 ธันวาคม 2561 - 13 ธันวาคม 2561
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 334.8
[ อบต.เทพราช ต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช ]