12 สิงหาคม 2562 - 18 สิงหาคม 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 267.4
[ อบต.บึงกาฬ ต.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ]