16 ตุลาคม 2562 - 22 ตุลาคม 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 191.6
[ อบต.เทพราช ต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช ]