19 มิถุนายน 2562 - 25 มิถุนายน 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 251.2
[ โรงเรียนบ้านดอกแดง ต.บางไทร จ.พังงา ]