19 กันยายน 2563 - 25 กันยายน 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 276
[ อบต.สะตอ ต.สะตอ จ.ตราด ]