วันที่ 22 ก.ย. 2562 เวลา 17:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
17:00
106
17:00
103.4
17:00
97
17:00
93.4
17:00
87.4