วันที่ 9 ธ.ค. 2562 เวลา 02:00
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)

สถานที่
เวลา
มม.
02:00
32.2
02:00
30.8
02:00
27.6
02:00
24.4
02:00
23.8