อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
19:00
41.8
19:00
32.6
19:00
32.3
19:00
32.2
19:00
32.2