แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ช่วงต้นสัปดาห์หย่อมความกดอากาศที่อ่อนกำลังลงจาก พายุดีเปรสชั่น “TWENTYTHREE” จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือ จากนั้นจะเคลื่อนตัวผ่านไปยังประเทศพม่า ประกอบลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้จะกลับมามีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน  ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่าภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ยังมีกำลังแรง ทำให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กับมีฝนตกหนักปานกลางบริเวณภาคเหนือตอนล่างและด้านตะวันตกของภาคใต้ โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต 209 มิลลิเมตร จังหวัดระนอง 186 มิลลิเมตร และจังหวัดกาญจนบุรี 157 มิลลิเมตร ตามลำดับ

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-10-18

สถานที่ เวลา มม.
สุโขทัย อ.กงไกรลาศ ทต.กงไกรลาศ 21:00 71.4
เชียงใหม่ อ.อมก๋อย อบต.อมก๋อย 21:00 64.6
แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.แม่สวด 21:00 59.2
กำแพงเพชร อ.คลองลาน ทต.คลองลานพัฒนา 21:00 45.2
เชียงใหม่ อ.แม่วาง ที่ว่าการอำเภอแม่วาง 21:00 44.0

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-10-18

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เพชรบูรณ์ อ.น้ำหนาว อบต.น้ำหนาว 21:00 22.1
หนองบัวลำภู อ.นาวัง โนนภูทอง 21:00 22.1
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 21:00 22.1
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 21:00 22.1
เลย อ.ด่านซ้าย โป่งชี 21:00 22.1

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-10-18

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 9,534 (70.82%) 5,734 (43%)
เขื่อนสิริกิติ์ 8,104 (85.22%) 5,254 (55%)
เขื่อนแควน้อย 946 (100.76%) 903 (96%)
เขื่อนป่าสักฯ 943 (98.18%) 940 (98%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
19,527 (66%)
(ล้าน.ลบ.ม)
12,831 (52%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

ไม่มี

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนอุบลรัตน์ (118.7%) เขื่อนกระเสียว (112.08%) เขื่อนกิ่วคอหมา (109.1%)
เขื่อนน้ำอูน (103.48%) เขื่อนทับเสลา (102.68%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (101.55%)
เขื่อนแควน้อย (100.76%) เขื่อนน้ำพุง (100.75%) เขื่อนป่าสักฯ (98.18%)
เขื่อนห้วยหลวง (97.78%) เขื่อนหนองปลาไหล (97.46%) เขื่อนประแสร์ (96.71%)
เขื่อนบางพระ (96.03%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (94.34%) เขื่อนลำปาว (92.36%)
เขื่อนแม่งัด (89.71%) เขื่อนลำพระเพลิง (86.72%) เขื่อนสิริกิติ์ (85.22%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (85.13%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.