แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ตลอดสัปดาห์นี้ หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมตอนบนของประเทศไทย ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดทั้งสัปดาห์ โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 124.6 มิลลิเมตร จังหวัดเชียงราย 119.2 มิลลิเมตร และจังหวัดน่าน 115.4 มิลลิเมตร

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-05-26

สถานที่ เวลา มม.
นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.นากะซะ 06:00 77.4
น่าน อ.บ่อเกลือ ทต.บ่อเกลือใต้ 06:00 45.8
กาญจนบุรี อ.ไทรโยค อบต.ท่าเสา 06:00 43.2
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ราไวย์ 06:00 39.8
สุราษฎร์ธานี อ.ชัยบุรี อบต.ชัยบุรี 06:00 38.0

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-05-26

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 06:00 21.6
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 06:00 21.6
บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.ป่าแฝก 06:00 22.1
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า ทต.เวียงป่าเป้า 06:00 22.1
แม่ฮ่องสอน อ.ปาย บ้านสันติชล 06:00 22.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-05-25

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,395 (54.94%) 3,595 (27%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,138 (54.03%) 2,288 (24%)
เขื่อนแควน้อย 297 (31.6%) 254 (27%)
เขื่อนป่าสักฯ 259 (26.93%) 256 (27%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
13,089 (49%)
(ล้าน.ลบ.ม)
6,393 (26%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิรินธร (6%) เขื่อนอุบลรัตน์ (17%) เขื่อนวชิราลงกรณ (19%)
เขื่อนแม่กวง (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกระเสียว (96.83%) เขื่อนบางลาง (85.53%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.