สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-04-10

สถานที่ เวลา มม.
ตรัง อ.ห้วยยอด ทต.ห้วยยอด 03:00 45.2
ชลบุรี อ.บ้านบึง อบต.หนองบอนแดง 03:00 36.2
นครสวรรค์ อ.ไพศาลี ทต.ไพศาลี 03:00 33.2
จันทบุรี อ.แก่งหางแมว อบต.ขุนซ่อง 03:00 30.6
สุโขทัย อ.ศรีสำโรง ทต.ศรีสำโรง 03:00 30.0

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-04-10

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟ้าผ่า 03:00 29.6
นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 03:00 29.3
นครสวรรค์ อ.หนองบัว ทต.หนองบัว 03:00 28.7
สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางกระเจ้า 03:00 28.7
สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 03:00 28.6

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-04-09

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,701 (34.92%) 901 (7%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,914 (41.16%) 1,064 (11%)
เขื่อนแควน้อย 318 (33.92%) 275 (29%)
เขื่อนป่าสักฯ 153 (15.94%) 150 (16%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
9,087 (26%)
(ล้าน.ลบ.ม)
2,391 (10%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-9%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (1%) เขื่อนกระเสียว (5%)
เขื่อนคลองสียัด (6%) เขื่อนหนองปลาไหล (6%) เขื่อนภูมิพล (7%)
เขื่อนลำพระเพลิง (8%) เขื่อนทับเสลา (10%) เขื่อนประแสร์ (10%)
เขื่อนสิริกิติ์ (11%) เขื่อนลำนางรอง (13%) เขื่อนบางพระ (14%)
เขื่อนลำแซะ (16%) เขื่อนป่าสักฯ (16%) เขื่อนมูลบน (16%)
เขื่อนสิรินธร (17%) เขื่อนศรีนครินทร์ (17%) เขื่อนแม่งัด (18%)
เขื่อนแม่กวง (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.