สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-08-19

สถานที่ เวลา มม.
น่าน อ.สองแคว อบต.นาไร่หลวง 17:00 56.4
กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี อบต.ไล่โว่ 17:00 46.8
น่าน อ.ทุ่งช้าง ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง 17:00 46.8
ยะลา อ.บันนังสตา ทต.เขื่อนบางลาง 17:00 44.8
อุทัยธานี อ.หนองฉาง ทต.หนองฉาง 17:00 44.0

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-08-19

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ตาก อ.แม่สอด พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด 17:00 24.7
ตาก อ.อุ้มผาง สำนักสงฆ์เซปะหละ 17:00 24.8
เลย อ.ด่านซ้าย อบต.กกสะทอน 17:00 25.0
ตาก อ.พบพระ อบต.พบพระ 17:00 25.1
กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ รพสต.บ้านทุ่งเสือโทน 17:00 25.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-08-19

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,510 (33.5%) 710 (5%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,790 (39.85%) 940 (10%)
เขื่อนแควน้อย 156 (16.62%) 113 (12%)
เขื่อนป่าสักฯ 31 (3.19%) 28 (3%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
8,487 (21%)
(ล้าน.ลบ.ม)
1,791 (7%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-2%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (2%) เขื่อนป่าสักฯ (3%)
เขื่อนคลองสียัด (4%) เขื่อนภูมิพล (5%) เขื่อนกระเสียว (9%)
เขื่อนลำนางรอง (10%) เขื่อนสิริกิติ์ (10%) เขื่อนทับเสลา (12%)
เขื่อนลำพระเพลิง (12%) เขื่อนแควน้อย (12%) เขื่อนลำปาว (15%)
เขื่อนสิรินธร (16%) เขื่อนมูลบน (16%) เขื่อนแม่กวง (17%)
เขื่อนลำแซะ (18%) เขื่อนห้วยหลวง (18%) เขื่อนน้ำพุง (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.