แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 45,308 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 64% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 21,781 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับปริมาณน้ำใช้การ ณ วันที่ 21 ก.พ. 60 ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยที่เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ อยู่ที่ 2,714 3,339 562 และ 596 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ สำหรับลุ่มน้ำแม่กลอง ที่เขื่อนศรีนรินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ 3,073 และ 2,189 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-02-22

สถานที่ เวลา มม.
กระบี่ อ.อ่าวลึก อบต.คลองหิน 06:00 9.2
ตราด อ.เมืองตราด หาดทับทิม 06:00 7.2
สุราษฎร์ธานี อ.ชัยบุรี อบต.ชัยบุรี 06:00 1.0
นนทบุรี อ.บางกรวย หมู่บ้านนันทวรรณ 06:00 0.8
อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ 06:00 0.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-02-22

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 06:00 10.3
เลย อ.นาแห้ว เหล่ากอหก 06:00 11.3
เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง อบต.เทอดไทย 06:00 11.8
เชียงราย อ.แม่สรวย ทต.แม่สรวย 06:00 11.8
เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.ดอยเต่า 06:00 12.3

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-02-21

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,514 (48.39%) 2,714 (20%)
เขื่อนสิริกิติ์ 6,189 (65.07%) 3,339 (35%)
เขื่อนแควน้อย 605 (64.44%) 562 (60%)
เขื่อนป่าสักฯ 599 (62.36%) 596 (62%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
13,907 (52%)
(ล้าน.ลบ.ม)
7,211 (29%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนศรีนครินทร์ (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกระเสียว (99.13%) เขื่อนกิ่วคอหมา (89.64%) เขื่อนรัชชประภา (87.73%)


   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.