แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-11-24

สถานที่ เวลา มม.
นราธิวาส อ.ระแงะ ทต.ตันหยงมัส 13:00 45.8
นราธิวาส อ.สุไหงโกลก ทต.สุไหงโก-ลก 13:00 45.8
นราธิวาส อ.ยี่งอ ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 13:00 45.6
ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.เขาตูม 13:00 44.6
ปัตตานี อ.ปะนาเระ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียว 13:00 43.0

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-11-24

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
พิจิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลตำบลหอไกร 13:00 41.8
เชียงใหม่ อ.แม่วาง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 13:00 40.4
เพชรบูรณ์ อ.วังโป่ง ลานกีฬา อบต.วังโป่ง 13:00 39.4
ระนอง อ.กระบุรี อบต.บางใหญ่ 13:00 39.3
ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 13:00 39.3

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-11-24

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,692 (42.28%) 1,892 (14%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,731 (60.27%) 2,881 (30%)
เขื่อนแควน้อย 454 (48.34%) 411 (44%)
เขื่อนป่าสักฯ 760 (79.18%) 757 (79%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,637 (47%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,941 (24%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (14%) เขื่อนศรีนครินทร์ (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนลำตะคอง (114.22%) เขื่อนหนองปลาไหล (107.29%) เขื่อนมูลบน (105.54%)
เขื่อนลำพระเพลิง (100%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (99.5%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (94.67%)
เขื่อนปราณบุรี (93.09%) เขื่อนสิรินธร (90.09%) เขื่อนทับเสลา (90.05%)
เขื่อนลำแซะ (87.81%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.