แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-05-30

สถานที่ เวลา มม.
ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 06:00 58.8
ตราด อ.เมืองตราด เปร็ดใน 06:00 54.8
พังงา อ.กะปง โรงเรียนบ้านท่าหัน 06:00 53.0
นครนายก อ.ปากพลี อบต.นาหินลาด 06:00 51.4
ตราด อ.แหลมงอบ อบต.บางปิด 06:00 50.0

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-05-30

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ราไวย์ 06:00 28.8
ตาก อ.บ้านตาก อบต.ตากออก 06:00 28.4
ตาก อ.เมืองตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 06:00 28.2
ตาก อ.สามเงา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา 06:00 28.2
ลำพูน อ.บ้านโฮ่ง ทต.บ้านโฮ่ง 06:00 28.2

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-05-29

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,233 (31.45%) 433 (3%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,450 (36.28%) 600 (6%)
เขื่อนแควน้อย 236 (25.13%) 193 (21%)
เขื่อนป่าสักฯ 114 (11.88%) 111 (12%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
8,034 (17%)
(ล้าน.ลบ.ม)
1,338 (5%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-10%) เขื่อนประแสร์ (1%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (2%)
เขื่อนภูมิพล (3%) เขื่อนคลองสียัด (5%) เขื่อนกระเสียว (5%)
เขื่อนสิริกิติ์ (6%) เขื่อนบางพระ (6%) เขื่อนลำพระเพลิง (7%)
เขื่อนสิรินธร (10%) เขื่อนทับเสลา (10%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (10%)
เขื่อนหนองปลาไหล (11%) เขื่อนศรีนครินทร์ (12%) เขื่อนลำแซะ (12%)
เขื่อนป่าสักฯ (12%) เขื่อนลำนางรอง (12%) เขื่อนวชิราลงกรณ (13%)
เขื่อนมูลบน (13%) เขื่อนแม่งัด (14%) เขื่อนห้วยหลวง (16%)
เขื่อนแม่กวง (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.