แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

รายสัปดาห์ | ย้อนหลัง

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-12-14

สถานที่ เวลา มม.
สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ อบต.คลองพา 10:00 79.0
ชุมพร อ.ละแม อบต.ทุ่งคาวัด 10:00 67.2
นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เทพราช 10:00 44.2
ชุมพร อ.พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ 10:00 33.0
สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย เทศบาลเมืองเกาะสมุย 10:00 32.6

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-12-14

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เพชรบูรณ์ อ.น้ำหนาว อบต.น้ำหนาว 10:00 21.9
นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว อบต.วังน้ำเขียว 10:00 22.3
นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว อบต.วังหมี 10:00 22.8
หนองคาย อ.สังคม ทต.สังคม 10:00 23.0
เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง อบต.เทอดไทย 10:00 23.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-12-14

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 9,421 (69.98%) 5,621 (42%)
เขื่อนสิริกิติ์ 7,774 (81.75%) 4,924 (52%)
เขื่อนแควน้อย 694 (73.94%) 651 (69%)
เขื่อนป่าสักฯ 636 (66.25%) 633 (66%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
18,526 (64%)
(ล้าน.ลบ.ม)
11,830 (48%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (9%) เขื่อนกระเสียว (12%) เขื่อนทับเสลา (15%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกิ่วคอหมา (111.26%) เขื่อนแม่งัด (100.56%) เขื่อนหนองปลาไหล (96.66%)
เขื่อนกิ่วลม (93.9%) เขื่อนศรีนครินทร์ (91.92%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (89.7%)
เขื่อนปราณบุรี (89.46%) เขื่อนแก่งกระจาน (86.84%) เขื่อนคลองสียัด (85.92%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.