แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ช่วงต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตัวขึ้น และอ่อนกำลังลงในวันที่ 18-19 เม.ย. 61 แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 145 มิลลิเมตร จังหวัดตราด 116 มิลลิเมตร จังหวัดระนอง 100 มิลลิเมตร

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-04-26

สถานที่ เวลา มม.
ตรัง อ.สิเกา อบต.กะลาเส 10:00 59.0
ยะลา อ.รามัน ที่ว่าการอำเภอรามัน 10:00 51.8
ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.เขาตูม 10:00 47.6
แพร่ อ.เมืองแพร่ ทต.ป่าแมต 10:00 47.2
อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา อบต.ท่าแฝก 10:00 42.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-04-26

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ เมืองที 10:00 24.0
มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองโพธิ์ 10:00 24.0
ชัยภูมิ อ.บ้านแท่น สามสวน 10:00 24.5
ร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย สะอาดไชยศรี 10:00 24.5
เพชรบูรณ์ อ.น้ำหนาว อบต.น้ำหนาว 10:00 24.9

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-04-25

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,855 (58.35%) 4,055 (30%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,564 (58.51%) 2,714 (29%)
เขื่อนแควน้อย 353 (37.64%) 310 (33%)
เขื่อนป่าสักฯ 320 (33.36%) 317 (33%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
14,093 (52%)
(ล้าน.ลบ.ม)
7,397 (30%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิรินธร (12%) เขื่อนอุบลรัตน์ (19%) เขื่อนแม่กวง (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกระเสียว (88.29%) เขื่อนบางลาง (88.21%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.