แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-08-09

สถานที่ เวลา มม.
เชียงใหม่ อ.ฝาง หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหลวง 09:00 69.6
สมุทรสงคราม อ.อัมพวา อบต.ปลายโพงพาง 09:00 55.0
สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ อบต.ด่านม่วงคำ 09:00 50.6
น่าน อ.ปัว บ้านผาเวียง 09:00 47.0
อุดรธานี อ.หนองหาน อบต.บ้านยา 09:00 45.2

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-08-09

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
นราธิวาส อ.แว้ง ทต.บูเก๊ะตา 09:00 34.5
ตาก อ.บ้านตาก อบต.ตากออก 09:00 34.2
นราธิวาส อ.แว้ง ทต.แว้ง 09:00 34.0
สุราษฎร์ธานี อ.เวียงสระ รพ.สต.เวียงสระ 09:00 34.0
อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี อบต.สะแกกรัง 09:00 34.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-08-08

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,062 (30.18%) 262 (2%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,675 (38.65%) 825 (9%)
เขื่อนแควน้อย 165 (17.55%) 122 (13%)
เขื่อนป่าสักฯ 82 (8.5%) 79 (8%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
7,984 (16%)
(ล้าน.ลบ.ม)
1,288 (5%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-10%) เขื่อนภูมิพล (2%) เขื่อนบางพระ (5%)
เขื่อนคลองสียัด (5%) เขื่อนกระเสียว (6%) เขื่อนป่าสักฯ (8%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (8%) เขื่อนศรีนครินทร์ (9%) เขื่อนทับเสลา (9%)
เขื่อนสิริกิติ์ (9%) เขื่อนลำแซะ (12%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (12%)
เขื่อนมูลบน (13%) เขื่อนแควน้อย (13%) เขื่อนลำนางรอง (13%)
เขื่อนสิรินธร (14%) เขื่อนประแสร์ (14%) เขื่อนน้ำพุง (14%)
เขื่อนห้วยหลวง (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.