สถานีเพชรบุรี ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

สถานีท่ายาง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ระดับน้ำทะเลขึ้นลงรวม Storm Surge ที่ปากแม่น้ำแม่กลอง


แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-08-16

สถานที่ เวลา มม.
น่าน อ.เวียงสา ทต.กลางเวียง 18:00 29.8
จันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ ทต.ตะเคียนทอง 18:00 16.2
พิจิตร อ.สามง่าม อบต.หนองโสน 18:00 15.8
นครนายก อ.ปากพลี อบต.นาหินลาด 18:00 15.6
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง 18:00 15.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-08-16

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 18:00 24.5
เพชรบูรณ์ อ.น้ำหนาว อบต.น้ำหนาว 18:00 24.7
นราธิวาส อ.ศรีสาคร สถานีประปาอำเภอศรีสาคร 18:00 25.0
เลย อ.นาแห้ว เหล่ากอหก 18:00 25.0
ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก บ้านมะเดื่อทอง 18:00 26.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-08-16

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,802 (57.95%) 4,002 (30%)
เขื่อนสิริกิติ์ 6,408 (67.38%) 3,558 (37%)
เขื่อนแควน้อย 347 (36.95%) 304 (32%)
เขื่อนป่าสักฯ 146 (15.22%) 143 (15%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
14,702 (54%)
(ล้าน.ลบ.ม)
8,006 (32%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (5%) เขื่อนสิรินธร (13%) เขื่อนป่าสักฯ (15%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนแก่งกระจาน (103.12%) เขื่อนน้ำอูน (102.49%) เขื่อนศรีนครินทร์ (87.74%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (87.57%) เขื่อนรัชชประภา (86.63%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.