แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีอากาศเย็น กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือ สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียในช่วงต้นสัปดาห์ และในช่วงวันที่ 8-9 ม.ค. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลอันดามันตอนล่างได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตก

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-01-18

สถานที่ เวลา มม.
ยะลา อ.รามัน ที่ว่าการอำเภอรามัน 18:00 58.4
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต บ้านยะนุ้ย 18:00 48.0
นราธิวาส อ.สุคิริน ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 18:00 46.4
ระนอง อ.กระบุรี บางใหญ่ 18:00 41.4
พัทลุง อ.ป่าพะยอม ป่าพะยอม 18:00 37.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-01-18

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
น่าน อ.บ่อเกลือ บ่อเกลือ 18:00 23.5
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 18:00 24.0
เลย อ.นาแห้ว เหล่ากอหก 18:00 24.0
ยะลา อ.บันนังสตา เขื่อนบางลาง 18:00 24.0
เลย อ.ด่านซ้าย โป่งชี 18:00 24.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-01-18

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,892 (51.2%) 3,092 (23%)
เขื่อนสิริกิติ์ 6,975 (73.34%) 4,125 (43%)
เขื่อนแควน้อย 767 (81.64%) 724 (77%)
เขื่อนป่าสักฯ 778 (81.05%) 775 (81%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
15,412 (57%)
(ล้าน.ลบ.ม)
8,716 (35%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนศรีนครินทร์ (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกระเสียว (101.5%) เขื่อนกิ่วลม (95.45%) เขื่อนกิ่วคอหมา (94.06%)
เขื่อนรัชชประภา (88.75%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (87.96%)


   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์
พร้อมใช้งาน IPv6

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.