แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-07-14

สถานที่ เวลา มม.
จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ ทต.พลิ้ว 20:00 92.4
นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า อบต.ตากฟ้า 20:00 80.8
อ่างทอง อ.แสวงหา อบต.บ้านพราน 20:00 72.6
จันทบุรี อ.มะขาม ทต.ปัถวี 20:00 62.8
ตราด อ.แหลมงอบ อบต.บางปิด 20:00 59.0

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-07-14

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว 20:00 31.2
นครราชสีมา อ.คง เทศบาลตำบลเมืองคง 20:00 30.9
ยโสธร อ.เมืองยโสธร ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร 20:00 30.8
สุโขทัย อ.ทุ่งเสลี่ยม ทต.ทุ่งเสลี่ยม 20:00 30.7
นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ด่านจาก 20:00 30.6

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-07-14

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 3,940 (29.26%) 140 (1%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,280 (34.49%) 430 (5%)
เขื่อนแควน้อย 146 (15.6%) 103 (11%)
เขื่อนป่าสักฯ 99 (10.32%) 96 (10%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
7,465 (10%)
(ล้าน.ลบ.ม)
769 (3%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-11%) เขื่อนภูมิพล (1%) เขื่อนบางพระ (3%)
เขื่อนกระเสียว (4%) เขื่อนคลองสียัด (4%) เขื่อนสิริกิติ์ (5%)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (5%) เขื่อนวชิราลงกรณ (8%) เขื่อนทับเสลา (9%)
เขื่อนประแสร์ (9%) เขื่อนศรีนครินทร์ (9%) เขื่อนป่าสักฯ (10%)
เขื่อนสิรินธร (10%) เขื่อนมูลบน (11%) เขื่อนแควน้อย (11%)
เขื่อนลำแซะ (11%) เขื่อนลำพระเพลิง (12%) เขื่อนลำนางรอง (12%)
เขื่อนห้วยหลวง (13%) เขื่อนแม่งัด (15%) เขื่อนน้ำพุง (17%)
เขื่อนแก่งกระจาน (19%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.