สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-05-22

สถานที่ เวลา มม.
ชัยภูมิ อ.บ้านแท่น ทต.บ้านเต่า 18:00 91.6
บุรีรัมย์ อ.แคนดง อบต.แคนดง 18:00 69.2
พิษณุโลก อ.บางระกำ ทต.บางระกำเมืองใหม่ 18:00 59.8
ลำปาง อ.แม่ทะ อบต.บ้านกิ่ว 18:00 57.6
ลำปาง อ.สบปราบ อบต.นายาง 18:00 57.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-05-22

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ.แม่วาง ที่ว่าการอำเภอแม่วาง 18:00 12.7
ลำปาง อ.วังเหนือ ทต.บ้านใหม่ 18:00 24.0
อุทัยธานี อ.บ้านไร่ ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ 18:00 24.7
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 18:00 25.0
เชียงใหม่ อ.พร้าว ทต.บ้านโป่ง 18:00 25.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-05-22

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,129 (45.53%) 2,329 (17%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,352 (45.77%) 1,502 (16%)
เขื่อนแควน้อย 203 (21.66%) 160 (17%)
เขื่อนป่าสักฯ 131 (13.63%) 128 (13%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,815 (38%)
(ล้าน.ลบ.ม)
4,119 (17%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-0%) เขื่อนสิรินธร (1%) เขื่อนกระเสียว (8%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (12%) เขื่อนทับเสลา (13%) เขื่อนป่าสักฯ (13%)
เขื่อนคลองสียัด (14%) เขื่อนแม่กวง (16%) เขื่อนห้วยหลวง (16%)
เขื่อนสิริกิติ์ (16%) เขื่อนภูมิพล (17%) เขื่อนลำพระเพลิง (17%)
เขื่อนแควน้อย (17%) เขื่อนวชิราลงกรณ (19%) เขื่อนลำปาว (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.