สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-10-23

สถานที่ เวลา มม.
พัทลุง อ.กงหรา อบต.คลองเฉลิม 14:00 23.6
ระนอง อ.เมืองระนอง ทม.ระนอง 14:00 22.8
ตราด อ.บ่อไร่ ทต.หนองบอน 14:00 20.8
ตราด อ.เมืองตราด เปร็ดใน 14:00 20.8
พังงา อ.กะปง โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 14:00 20.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-10-23

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
พัทลุง อ.กงหรา อบต.คลองเฉลิม 14:00 24.6
กระบี่ อ.เขาพนม อบต.สินปุน 14:00 26.3
น่าน อ.ปัว จุดชมวิว 1715 14:00 26.5
ปัตตานี อ.มายอ ทต.มายอ 14:00 26.7
ยะลา อ.เมืองยะลา โครงการชลประทานยะลา 14:00 26.9

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-10-23

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,925 (44.01%) 2,125 (16%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,324 (55.98%) 2,474 (26%)
เขื่อนแควน้อย 501 (53.3%) 458 (49%)
เขื่อนป่าสักฯ 371 (38.68%) 368 (38%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,120 (45%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,424 (22%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (1%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (8%) เขื่อนทับเสลา (12%)
เขื่อนกระเสียว (15%) เขื่อนภูมิพล (16%) เขื่อนลำนางรอง (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนสิรินธร (95.12%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (93.41%) เขื่อนวชิราลงกรณ (88.76%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (87.8%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.