แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ช่วงวันที่ 28-30 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงแต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะบอร์เนียวทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวขึ้นมาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 29 พ.ย. และเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 30 พ.ย. ช่วงวันที่ 1-4 ธ.ค. 60 หย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามมันทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุ ทำให้ยังคงมีกระแสลมพัดผ่านภาคใต้เข้าสู่ศูนย์กลางของพายุ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกได้เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง ทำให้ยังคงมีกระแสลมพัดพาความชื้นผ่านภาคใต้เข้าสู่ศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำ ส่งผลให้ภาคใต้จะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 632 มิลลิเมตร จังหวัดพัทลุง 423 มิลลิเมตร และจังหวัดสงขลา 411 มิลลิเมตร ตามลำดับ

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-12-14

สถานที่ เวลา มม.
สุรินทร์ อ.ปราสาท ปราสาท 16:00 22.4
ชุมพร อ.เมืองชุมพร ทต.วังใหม่ 16:00 20.2
จันทบุรี อ.มะขาม ทต.ปัถวี 16:00 19.2
ระนอง อ.เมืองระนอง ทม.ระนอง 16:00 16.8
มหาสารคาม อ.นาเชือก อบต.หนองโพธิ์ 16:00 13.0

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-12-14

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
จันทบุรี อ.มะขาม ทต.ปัถวี 16:00 26.2
ตราด อ.เขาสมิง อบต.สะตอ 16:00 26.4
ยะลา อ.เบตง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 16:00 26.5
สมุทรปราการ อ.บางเสาธง บางเสาธง 16:00 26.5
พะเยา อ.เชียงคำ ทต.หย่วน 16:00 27.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-12-14

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 10,875 (80.79%) 7,075 (53%)
เขื่อนสิริกิติ์ 8,369 (88.01%) 5,519 (58%)
เขื่อนแควน้อย 900 (95.8%) 857 (91%)
เขื่อนป่าสักฯ 895 (93.26%) 892 (93%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
21,039 (68%)
(ล้าน.ลบ.ม)
14,343 (58%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

ไม่มี

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกระเสียว (120.04%) เขื่อนกิ่วคอหมา (106%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (99.18%)
เขื่อนแม่งัด (99.14%) เขื่อนแควน้อย (95.8%) เขื่อนอุบลรัตน์ (94.09%)
เขื่อนน้ำอูน (93.79%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (93.69%) เขื่อนกิ่วลม (93.68%)
เขื่อนป่าสักฯ (93.26%) เขื่อนหนองปลาไหล (92.78%) เขื่อนบางพระ (91.61%)
เขื่อนประแสร์ (91.15%) เขื่อนลำพระเพลิง (88.86%) เขื่อนลำปาว (88.83%)
เขื่อนห้วยหลวง (88.27%) เขื่อนสิริกิติ์ (88.01%) เขื่อนศรีนครินทร์ (87.89%)
เขื่อนทับเสลา (86.51%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.