สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-02-25

สถานที่ เวลา มม.
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 00:00 3.2
ระนอง อ.เมืองระนอง ทต.ปากน้ำ 00:00 2.0
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง อบต.บูกิต 00:00 2.0
สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย เทศบาลเมืองเกาะสมุย 00:00 2.0
ชุมพร อ.ทุ่งตะโก ทต.ปากตะโก 00:00 1.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-02-25

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ. แม่แจ่ม ชุมชนบ้านแม่ละอุป 00:00 12.1
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 00:00 14.1
น่าน อ.บ่อเกลือ ทต.บ่อเกลือใต้ 00:00 14.2
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 00:00 14.3
น่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.ห้วยโก๋น 00:00 15.1

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-02-24

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,111 (37.96%) 1,311 (10%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,340 (45.64%) 1,490 (16%)
เขื่อนแควน้อย 369 (39.35%) 326 (35%)
เขื่อนป่าสักฯ 178 (18.59%) 175 (18%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
9,999 (33%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,303 (13%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-6%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (2%) เขื่อนกระเสียว (6%)
เขื่อนคลองสียัด (9%) เขื่อนภูมิพล (10%) เขื่อนลำพระเพลิง (10%)
เขื่อนหนองปลาไหล (10%) เขื่อนทับเสลา (11%) เขื่อนลำนางรอง (14%)
เขื่อนสิริกิติ์ (16%) เขื่อนป่าสักฯ (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.