สถานีเพชรบุรี ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

สถานีท่ายาง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ระดับน้ำทะเลขึ้นลงรวม Storm Surge ที่ปากแม่น้ำแม่กลอง


แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-10-21

สถานที่ เวลา มม.
ราชบุรี อ.โพธาราม ทต.เขาขวาง 10:00 99.6
ราชบุรี อ.บ้านคา อบต.บ้านบึง 10:00 92.4
เพชรบุรี อ.แก่งกระจาน อบต.สองพี่น้อง 10:00 88.0
เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี ร่องชะอม 10:00 76.8
กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ ทต.เขาโจด 10:00 74.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-10-21

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
กาญจนบุรี อ.เลาขวัญ อบต.ทุ่งกระบ่ำ 10:00 27.0
นราธิวาส อ.ตากใบ ที่ว่าการอำเภอตากใบ 10:00 27.0
กำแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง อบต.โพธิ์ทอง 10:00 27.6
พิจิตร อ.สามง่าม ทต.สามง่าม 10:00 28.7
นราธิวาส อ.ยี่งอ ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 10:00 29.4

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-10-20

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 9,208 (68.4%) 5,408 (40%)
เขื่อนสิริกิติ์ 8,333 (87.62%) 5,483 (58%)
เขื่อนแควน้อย 727 (77.47%) 684 (73%)
เขื่อนป่าสักฯ 688 (71.71%) 685 (71%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
18,956 (65%)
(ล้าน.ลบ.ม)
12,260 (49%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (10%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกิ่วคอหมา (102.55%) เขื่อนหนองปลาไหล (101.02%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (100.06%)
เขื่อนประแสร์ (96.37%) เขื่อนคลองสียัด (93.21%) เขื่อนน้ำอูน (91.67%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (91.49%) เขื่อนปราณบุรี (90.82%) เขื่อนแก่งกระจาน (89.27%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (88.39%) เขื่อนสิริกิติ์ (87.62%) เขื่อนรัชชประภา (85.95%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.