แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-10-29

สถานที่ เวลา มม.
พังงา อ.กะปง โรงเรียนบ้านท่าหัน 03:00 118.8
พังงา อ.กะปง โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 03:00 97.8
พังงา อ.ตะกั่วป่า โรงเรียนบ้านดอกแดง 03:00 87.4
อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ทต.หนองผือ 03:00 84.4
อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.แก้ง 03:00 71.0

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-10-29

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ทต.ท่าข้าม 03:00 27.8
ตราด อ.แหลมงอบ อบต.บางปิด 03:00 27.7
ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 03:00 27.4
บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า ชุมชนบ้านบุ่งคล้า 03:00 27.4
สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 03:00 27.2

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-10-28

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,442 (40.42%) 1,642 (12%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,825 (61.25%) 2,975 (31%)
เขื่อนแควน้อย 461 (49.1%) 418 (45%)
เขื่อนป่าสักฯ 675 (70.27%) 672 (70%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,402 (46%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,706 (23%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (12%) เขื่อนศรีนครินทร์ (16%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนลำตะคอง (110.61%) เขื่อนหนองปลาไหล (108.02%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (99.97%)
เขื่อนลำพระเพลิง (97.93%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (93.38%) เขื่อนมูลบน (92.85%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.