สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-02-21

สถานที่ เวลา มม.
ตรัง อ.ห้วยยอด ทต.ห้วยยอด 06:00 38.6
นราธิวาส อ.บาเจาะ ทต.บาเจาะ 06:00 28.8
ปัตตานี อ.กะพ้อ สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ 06:00 12.8
ปัตตานี อ.ไม้แก่น ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 06:00 4.6
ปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 06:00 3.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-02-21

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 06:00 8.8
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 06:00 9.3
เชียงใหม่ อ.อมก๋อย อบต.อมก๋อย 06:00 10.3
เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.ช่างเคิ่ง 06:00 10.8
เชียงราย อ.แม่สรวย ทต.แม่สรวย 06:00 11.3

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-02-20

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,967 (59.18%) 4,167 (31%)
เขื่อนสิริกิติ์ 6,205 (65.25%) 3,355 (35%)
เขื่อนแควน้อย 487 (51.86%) 444 (47%)
เขื่อนป่าสักฯ 394 (41%) 391 (41%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
15,053 (56%)
(ล้าน.ลบ.ม)
8,357 (34%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (5%) เขื่อนกระเสียว (9%) เขื่อนสิรินธร (9%)
เขื่อนทับเสลา (14%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนแม่งัด (91.37%) เขื่อนศรีนครินทร์ (88%) เขื่อนกิ่วคอหมา (86.8%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.