แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงในช่วงต้นสัปดาห์จากนั้นได้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนหนาแน่นในช่วงต้นสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีฝนหนาแน่นตลอดสัปดาห์ โดยฝนสะสมจากระบบโทรมาตร ระหว่างวันที่ 16-22 พ.ค. 60 มีปริมาณสูงสุด อยู่ที่จังหวัดสุโขทัย ต.ทุ่งเสลี่ยม วัดได้ 296.6 มม. รองลงมาที่ จังหวัดจันทบุรี ต.พลิ้ว 258.6 มม.

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-05-24

สถานที่ เวลา มม.
สระแก้ว อ.ตาพระยา อบต.ทัพราช 16:00 57.8
พิษณุโลก อ.พรหมพิราม พรหมพิราม 16:00 46.2
สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางกระเจ้า 16:00 45.2
ตราด อ.เมืองตราด หาดทับทิม 16:00 36.8
ยะลา อ.เมืองยะลา ชุมชนบ้านควน 1 16:00 32.6

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-05-24

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
น่าน อ.บ้านหลวง บ้านหลวง 16:00 23.5
พะเยา อ.จุน ทต.ห้วยข้าวก่ำ 16:00 24.0
พะเยา อ.ปง ทต.ปง 16:00 24.0
หนองบัวลำภู อ.นาวัง โนนภูทอง 16:00 24.5
นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว วังหมี 16:00 24.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-05-24

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,673 (42.14%) 1,873 (14%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,636 (48.74%) 1,786 (19%)
เขื่อนแควน้อย 326 (34.73%) 283 (30%)
เขื่อนป่าสักฯ 192 (20.03%) 189 (20%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,827 (38%)
(ล้าน.ลบ.ม)
4,131 (17%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิรินธร (5%) เขื่อนแม่กวง (9%) เขื่อนคลองสียัด (11%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (12%) เขื่อนศรีนครินทร์ (13%) เขื่อนภูมิพล (14%)
เขื่อนลำตะคอง (15%) เขื่อนสิริกิติ์ (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.