แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-09-26

สถานที่ เวลา มม.
บึงกาฬ อ.บึงกาฬ อบต.บึงกาฬ 22:00 65.2
บึงกาฬ อ.บึงกาฬ ทต.หนองเลิง 22:00 63.8
หนองคาย อ.สังคม สะพานห้วยน้ำฮวย 22:00 58.0
หนองคาย อ.โพนพิสัย สะพานห้วยหลวง 22:00 52.4
ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง ลำน้ำยัง 22:00 39.6

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-09-26

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สุโขทัย อ.คีรีมาศ ทต.บ้านโตนด 22:00 30.8
สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟ้าผ่า 22:00 30.2
พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก โครงการชลประทานพิษณุโลก 22:00 30.0
นครสวรรค์ อ.เก้าเลี้ยว ทต.เก้าเลี้ยว 22:00 30.0
สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 22:00 29.9

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-09-26

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,860 (36.1%) 1,060 (8%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,518 (58.03%) 2,668 (28%)
เขื่อนแควน้อย 324 (34.55%) 281 (30%)
เขื่อนป่าสักฯ 287 (29.9%) 284 (30%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,990 (39%)
(ล้าน.ลบ.ม)
4,294 (17%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-0%) เขื่อนภูมิพล (8%) เขื่อนกระเสียว (10%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (10%) เขื่อนคลองสียัด (13%) เขื่อนวชิราลงกรณ (13%)
เขื่อนทับเสลา (14%) เขื่อนลำแซะ (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนหนองปลาไหล (93.18%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (87.58%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.