ติดตามระดับน้ำ

MUN014 MUN015 MUN005 M.176 MUN006 CHI011 CHI010 E.20A CHI009

พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

ปริมาณน้ำท่วมสถานี M.7
ลบ.ม/วินาที
2,000 3,000 4,000 5,000 5,200 สูงสุดปี 2521
ระดับน้ำ
ม.รทก.
111.6 113.8 115.13 115.79 116.12 117.76

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-09-22

สถานที่ เวลา มม.
บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย อ่างเก็บน้ำห้วยดินทราย 17:00 106.0
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี รพสต.บ้านโคกอุดม 17:00 103.4
ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน อบต.ทับใต้ 17:00 97.0
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.นาแขม 17:00 93.4
บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย อบต.ละหานทราย 17:00 87.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-09-22

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
น่าน อ.ปัว จุดชมวิว 1715 17:00 19.4
ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี ศาลากลางหมู่บ้านแพรกตะลุย 17:00 23.6
ยะลา อ.เบตง อบต.ยะรม 17:00 24.0
นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว อบต.วังน้ำเขียว 17:00 24.1
เพชรบูรณ์ อ.น้ำหนาว อบต.น้ำหนาว 17:00 24.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-09-22

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,663 (42.06%) 1,863 (14%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,451 (57.32%) 2,601 (27%)
เขื่อนแควน้อย 506 (53.84%) 463 (49%)
เขื่อนป่าสักฯ 420 (43.77%) 417 (43%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,039 (44%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,343 (21%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (3%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (8%) เขื่อนกระเสียว (9%)
เขื่อนลำนางรอง (11%) เขื่อนทับเสลา (12%) เขื่อนคลองสียัด (12%)
เขื่อนภูมิพล (14%) เขื่อนลำพระเพลิง (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนสิรินธร (95.98%) เขื่อนวชิราลงกรณ (89.91%) เขื่อนลำปาว (87.98%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (85.04%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.