สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-06-27

สถานที่ เวลา มม.
ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 05:00 101.4
บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.ป่าแฝก 05:00 66.2
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 05:00 57.2
นราธิวาส อ.แว้ง ทต.แว้ง 05:00 55.4
เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก ทต.ตาลเดี่ยว 05:00 37.6

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-06-27

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ.แม่วาง ที่ว่าการอำเภอแม่วาง 05:00 16.2
เชียงใหม่ อ. แม่แจ่ม ชุมชนบ้านแม่ละอุป 05:00 22.5
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 05:00 22.5
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 05:00 22.5
ลำปาง อ.ห้างฉัตร ชุมชนแม่ตาลน้อย 05:00 22.7

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-06-26

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,286 (39.27%) 1,486 (11%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,741 (39.33%) 891 (9%)
เขื่อนแควน้อย 166 (17.66%) 123 (13%)
เขื่อนป่าสักฯ 76 (7.89%) 73 (8%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
9,269 (28%)
(ล้าน.ลบ.ม)
2,573 (10%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (1%) เขื่อนสิรินธร (2%) เขื่อนคลองสียัด (6%)
เขื่อนป่าสักฯ (8%) เขื่อนสิริกิติ์ (9%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (10%)
เขื่อนกระเสียว (10%) เขื่อนภูมิพล (11%) เขื่อนทับเสลา (13%)
เขื่อนลำพระเพลิง (13%) เขื่อนแควน้อย (13%) เขื่อนวชิราลงกรณ (15%)
เขื่อนแม่กวง (17%) เขื่อนห้วยหลวง (19%) เขื่อนศรีนครินทร์ (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.