สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-07-18

สถานที่ เวลา มม.
พังงา อ.ตะกั่วป่า โรงเรียนบ้านดอกแดง 18:00 121.0
จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ ทต.พลิ้ว 18:00 120.4
ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 18:00 100.6
พังงา อ.กะปง โรงเรียนบ้านท่าหัน 18:00 97.0
พังงา อ.กะปง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านา 18:00 95.8

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-07-18

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ระนอง อ.กระบุรี อบต.บางใหญ่ 18:00 24.8
พังงา อ.คุระบุรี อบต.บางวัน 18:00 25.0
เพชรบูรณ์ อ.น้ำหนาว อบต.น้ำหนาว 18:00 25.3
สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย เทศบาลเมืองเกาะสมุย 18:00 25.5
พังงา อ.กะปง โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 18:00 25.8

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-07-18

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,710 (34.98%) 910 (7%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,388 (35.63%) 538 (6%)
เขื่อนแควน้อย 147 (15.64%) 104 (11%)
เขื่อนป่าสักฯ 48 (5%) 45 (5%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
8,293 (19%)
(ล้าน.ลบ.ม)
1,597 (6%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-0%) เขื่อนสิรินธร (2%) เขื่อนป่าสักฯ (5%)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (5%) เขื่อนสิริกิติ์ (6%) เขื่อนคลองสียัด (6%)
เขื่อนภูมิพล (7%) เขื่อนกระเสียว (9%) เขื่อนแควน้อย (11%)
เขื่อนแม่กวง (12%) เขื่อนทับเสลา (13%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (13%)
เขื่อนลำพระเพลิง (14%) เขื่อนน้ำพุง (15%) เขื่อนห้วยหลวง (17%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (17%) เขื่อนศรีนครินทร์ (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.