แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-01-24

สถานที่ เวลา มม.
เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี ทม.วิเชียรบุรี 05:00 4.4
สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย พรุเฉวง 05:00 4.0
เชียงใหม่ อ.ฮอด อบต.หางดง 05:00 2.2
นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เทพราช 05:00 2.2
ชุมพร อ.ท่าแซะ อบต.หงษ์เจริญ 05:00 1.6

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-01-24

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง อบต.เทอดไทย 05:00 10.8
แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม ทต.ขุนยวม 05:00 11.3
เชียงใหม่ อ.อมก๋อย อบต.อมก๋อย 05:00 11.8
แม่ฮ่องสอน อ.ปาย บ้านสันติชล 05:00 11.8
เชียงราย อ.แม่สรวย ทต.แม่สรวย 05:00 12.3

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-01-23

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 8,564 (63.62%) 4,764 (35%)
เขื่อนสิริกิติ์ 6,894 (72.5%) 4,044 (43%)
เขื่อนแควน้อย 598 (63.7%) 555 (59%)
เขื่อนป่าสักฯ 486 (50.59%) 483 (50%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
16,542 (60%)
(ล้าน.ลบ.ม)
9,846 (40%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (7%) เขื่อนกระเสียว (10%) เขื่อนสิรินธร (14%)
เขื่อนทับเสลา (15%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนแม่งัด (100.23%) เขื่อนกิ่วคอหมา (90.83%) เขื่อนศรีนครินทร์ (90.22%)
เขื่อนหนองปลาไหล (85.4%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.