แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น และปะทะกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีฝนกระจายบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน จากนั้นเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนตะวันออกแล้วอ่อนกำลังลงตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 61 แต่ยังคงเป็นลิ่มลงมายังประเทศไทยตอนบน ประกอบกับเกิดการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งทะเลมาเลเซียตอนกลาง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงหนัก และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 308 มิลลิเมตร จังหวัดปราจีนบุรี 121 มิลลิเมตร และจังหวัดนครราชสีมา 106 มิลลิเมตร

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-01-20

สถานที่ เวลา มม.
นราธิวาส อ.แว้ง ที่ว่าการอำเภอแว้ง 06:00 26.2
นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส 06:00 24.4
กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.คลองขนาน 06:00 22.4
นราธิวาส อ.ตากใบ ที่ว่าการอำเภอตากใบ 06:00 21.8
ปัตตานี อ.สายบุรี ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี 06:00 16.8

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-01-20

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 06:00 10.8
เลย อ.นาแห้ว เหล่ากอหก 06:00 11.3
เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า อบต.ดอยเต่า 06:00 12.7
เชียงราย อ.ขุนตาล ทต.ยางฮอม 06:00 12.7
พะเยา อ.เชียงคำ ทต.หย่วน 06:00 12.7

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-01-19

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 10,247 (76.12%) 6,447 (48%)
เขื่อนสิริกิติ์ 7,564 (79.54%) 4,714 (50%)
เขื่อนแควน้อย 751 (80.02%) 708 (75%)
เขื่อนป่าสักฯ 723 (75.3%) 720 (75%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
19,286 (65%)
(ล้าน.ลบ.ม)
12,590 (51%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

ไม่มี

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกระเสียว (119.21%) เขื่อนกิ่วคอหมา (100.48%) เขื่อนแม่งัด (99.05%)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (94.02%) เขื่อนลำพระเพลิง (90.17%) เขื่อนบางลาง (89.65%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (87.41%) เขื่อนกิ่วลม (86.64%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.