แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

พายุ"ทกซูริ" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นในช่วงค่ำของวันที่ 14 ก.ย. แล้วเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม ในวันถัดมาและได้เคลื่อนผ่านประเทศลาวพร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดบึงกาฬ เมื่อเวลา 22.00 น. จากนั้นพายุได้เคลื่อนผ่านประเทศลาวแล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน เคลื่อนเข้าประเทศไทยอีกครั้งบริเวณจังหวัดน่าน ในช่วงเช้าของวันที่ 16 ก.ย. จากนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-09-25

สถานที่ เวลา มม.
ตราด อ.เมืองตราด หาดทับทิม 14:00 89.6
ระนอง อ.เมืองระนอง โรงพยาบาลระนอง 14:00 71.6
ระนอง อ.กะเปอร์ บ้านบางหิน 14:00 70.4
ตราด อ.แหลมงอบ เขาระกำ 14:00 70.0
จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ บ้านหนองขอน 14:00 68.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-09-25

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
อุดรธานี อ.เพ็ญ บ้านดุงเหนือ 14:00 25.0
เลย อ.เชียงคาน นาซ่าว 14:00 25.5
บุรีรัมย์ อ.หนองกี่ บ้านดอนอะราง 14:00 25.5
หนองคาย อ.โพนพิสัย โพนพิสัย 14:00 26.0
อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี กลางเมืองอุดร 14:00 26.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-09-25

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 8,026 (59.62%) 4,226 (31%)
เขื่อนสิริกิติ์ 7,426 (78.08%) 4,576 (48%)
เขื่อนแควน้อย 946 (100.71%) 903 (96%)
เขื่อนป่าสักฯ 481 (50.13%) 478 (50%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
16,879 (60%)
(ล้าน.ลบ.ม)
10,183 (41%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

ไม่มี

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนน้ำอูน (109.12%) เขื่อนน้ำพุง (101.93%) เขื่อนแควน้อย (100.71%)
เขื่อนกิ่วคอหมา (92.96%) เขื่อนบางพระ (87.5%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.