แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ช่วงวันที่ 7-9 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชันที่ปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่าง และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดชุมพรในวันนี้ (7 พ.ย. 60) และเคลื่อนสู่ทะเลอันดามันในระยะต่อไป ช่วงวันที่ 10-13 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนยังคงมีกำลังอ่อนลง ทำให้สัปดาห์ประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสงขลา 212 มิลลิเมตร ปัตตานี 181 มิลลิเมตร และสุราษฎร์ธานี 146 มิลลิเมตร ตามลำดับ

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-11-19

สถานที่ เวลา มม.
กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี ด่านเจดีย์สามองค์ 03:00 6.6
สงขลา อ.กระแสสินธุ์ วัดเชิงแสใต้ 03:00 5.8
ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.เกาะหลัก 03:00 2.0
บึงกาฬ อ.บึงกาฬ บึงสวรรค์ 03:00 1.6
เพชรบุรี อ.ท่ายาง บ้านโป่งเกตุ 03:00 0.8

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-11-19

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 03:00 17.6
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 03:00 19.1
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 03:00 19.6
เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง อบต.เทอดไทย 03:00 19.6
เลย อ.นาแห้ว เหล่ากอหก 03:00 19.6

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-11-18

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 10,878 (80.81%) 7,078 (53%)
เขื่อนสิริกิติ์ 8,499 (89.37%) 5,649 (59%)
เขื่อนแควน้อย 943 (100.43%) 900 (96%)
เขื่อนป่าสักฯ 960 (100%) 957 (100%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
21,280 (69%)
(ล้าน.ลบ.ม)
14,584 (59%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

ไม่มี

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกระเสียว (119.21%) เขื่อนอุบลรัตน์ (106%) เขื่อนกิ่วคอหมา (103.62%)
เขื่อนทับเสลา (103.61%) เขื่อนแควน้อย (100.43%) เขื่อนป่าสักฯ (100%)
เขื่อนหนองปลาไหล (99.47%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (98.12%) เขื่อนน้ำอูน (97.88%)
เขื่อนแม่งัด (97.73%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (97.44%) เขื่อนประแสร์ (96.88%)
เขื่อนน้ำพุง (95.08%) เขื่อนห้วยหลวง (93.44%) เขื่อนบางพระ (91.85%)
เขื่อนลำปาว (91.37%) เขื่อนสิริกิติ์ (89.37%) เขื่อนลำพระเพลิง (88.55%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (87.63%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.