รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 24/2561 (ระหว่างวันที่ 5-11 มิ.ย. 61)

ช่วงต้นสัปดาห์พายุดีเปรสชั่น FIVE ในทะเลจีนใต้ได้เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือเข้าสู่เกาะไหหลำและทวีกำลังแรงขึ้น หลังจากนั้นได้เข้าปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งต่อไปในช่วงวันที่ 6 มิ.ย. 61 และทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เอวีเนียร์” (EWINIAR) ในวันที่ 7 มิ.ย. 61 เหนี่ยวนำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น และเกิดแนวลมพัดสอบกับลมหมุนด้านหน้าของพายุ ทำให้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์พายุโซนร้อน “เอวีเนียร์” (EWINIAR) ที่ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้อ่อนกำลังลงและถูกเหนี่ยวนำให้เคลื่อนที่ออกไปทางทิศตะวันออก และเข้าปกคลุมเมืองเซินเจิ้นและเกาะฮ่องกง ประกอบกับเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบน ทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านประเทศไทยทวีกำลังแรงขึ้น และร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทย จากนั้นร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ต่อไป ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 303 มิลลิเมตร ระนอง 174 มิลลิเมตร และจันทบุรี 151 มิลลิเมตร

ดูรายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ย้อนหลังทั้งหมด... »

รายงานสถานการณ์น้ำรายปี 2560

รายงานสถานการณ์น้ำรายปี 2560

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำแล้งในอดีต

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม

ดูบันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งหมด...>>


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.