รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 42/2561 (ระหว่างวันที่ 9-15 ต.ค. 61)

ในช่วงต้นสัปดาห์ ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและร่องมรสุมบริเวณภาคใต้เลื่อนลงไปพาดผ่านประเทศมาเลเซีย ประกอบกับพายุไซโคลน “ตีตลี” บริเวณอ่าวเบงกอลทวีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลาง ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอ่อนกำลังลงในช่วงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและมีอากาศเย็นลงในตอนเช้า ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพังงา 96 มิลลิเมตร สตูล 77 มิลลิเมตร และสมุทรปราการ 76 มิลลิเมตร สำหรับเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกัน 18,884 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 12,188 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการน้ำเฉลี่ยในฤดูแล้งรวมไปถึงช่วงฤดูฝนของปี 2562

ดูรายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ย้อนหลังทั้งหมด... »

รายงานสถานการณ์น้ำรายปี 2560

รายงานสถานการณ์น้ำรายปี 2560

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำแล้งในอดีต

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม

ดูบันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งหมด...>>


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.