รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 02/2560 (ระหว่างวันที่ 4-10 ม.ค. 60)

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีอากาศเย็น กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือ สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียในช่วงต้นสัปดาห์ และในช่วงวันที่ 8-9 ม.ค. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลอันดามันตอนล่างได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ดูรายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ย้อนหลังทั้งหมด... »

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำแล้งในอดีต

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม

ดูบันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งหมด...>>


   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์
พร้อมใช้งาน IPv6

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.