รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 49/2560 (ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 60)

ช่วงวันที่ 28-30 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงแต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะบอร์เนียวทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวขึ้นมาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 29 พ.ย. และเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 30 พ.ย. ช่วงวันที่ 1-4 ธ.ค. 60 หย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามมันทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุ ทำให้ยังคงมีกระแสลมพัดผ่านภาคใต้เข้าสู่ศูนย์กลางของพายุ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกได้เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง ทำให้ยังคงมีกระแสลมพัดพาความชื้นผ่านภาคใต้เข้าสู่ศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำ ส่งผลให้ภาคใต้จะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 632 มิลลิเมตร จังหวัดพัทลุง 423 มิลลิเมตร และจังหวัดสงขลา 411 มิลลิเมตร ตามลำดับ

ดูรายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ย้อนหลังทั้งหมด... »

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำแล้งในอดีต

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม

ดูบันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งหมด...>>


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.