คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 33/2561 (ระหว่างวันที่ 7-13 ส.ค 61)

14 August 2018 | 3:47 pm

ช่วงต้นสัปดาห์มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนตกหนัก และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ ต่อมาร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนาม ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลง แต่ยังคงส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าว หลังจากนั้นช่วงวันที่ 10 ส.ค. 61 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ อีกทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงมีกำลังแรงส่งผลให้ฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด3 อันดับแรก ได้แก่จังหวัดระนอง 356 มิลลิเมตร พังงา 301 มิลลิเมตร และชุมพร 260 มิลลิเมตร ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนมีน้ำล้นเขื่อนที่เขื่อนน้ำอูน (103%) และเขื่อนแก่งกระจาน (102%)

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 32/2561 (ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-6 ส.ค. 61)

7 August 2018 | 5:48 pm

ช่วงต้นสัปดาห์นี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาว ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดผ่านทะเลอันดามันและประเทศไทยยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนตกกระจายตัวอยู่ทั่วทุกบริเวณ และมีฝนตกหนักในบางแห่ง ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดผ่านประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้มีฝนตกหนักในบางแห่ง และในช่วงปลายสัปดาห์ประเทศไทยมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทวีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 180 มิลลิเมตร จังหวัดน่าน 149 มิลลิเมตร และจังหวัดกาญจนบุรี 121 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 31/2561 (ระหว่างวันที่ 24-30 ก.ค. 61)

31 July 2018 | 2:33 pm

วันที่ 24 ก.ค. 61 พายุโซนร้อน “เซินติญ” ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้ และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ช่วงต้นสัปดาห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้ด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง ต่อมาวันที่ 27 ก.ค. 61 ไปจนถึงปลายสัปดาห์มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสกลนคร 219 มิลลิเมตร ตราด 210 มิลลิเมตร และมุกดาหาร 204 มิลลิเมตร อีกทั้ง้เกิดดินถล่มบริเวณจังหวัดน่าน และเกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัด เช่น มุกดาหาร สกลนคร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 30/2561 (ระหว่างวันที่ 17-23 ก.ค. 61)

24 July 2018 | 2:23 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกำลังแรงต่อเนื่อง รวมทั้งร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นและเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวตังเกี๋ยเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบน และได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุ “เซินติญ” (SON-THIN) พร้อมเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 18 ก.ค. 61 หลังจากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุเซินติญยังคงปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน จากนั้นเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยในช่วงวันที่ 22 ก.ค. 61 ทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยอ่อนกำลังลงเล็กน้อย หลังจากนั้นพายุลูกนี้ได้ทวีกำลังกลับขึ้นมาเป็นพายุดีเปรสชั่นอีกครั้ง ทำให้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศพม่าตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน ส่วนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกำลังปานกลางทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 582 มิลลิเมตร น่าน 195 มิลลิเมตร และบึงกาฬ 173 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 29/2561 (ระหว่างวันที่ 10-16 ก.ค. 61)

17 July 2018 | 3:51 pm

ช่วงสัปดาห์นี้มีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาว และประเทศเวียดนามเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้สัปดาห์นี้มีฝนตกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนคลื่นลมฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงกำลังแรง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 278 มิลลิเมตร จังหวัดระนอง 200 มิลลิเมตร จังหวัดชุมพร 183 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 28/2561 (ระหว่างวันที่ 3-9 ก.ค. 61)

9 July 2018 | 6:00 pm

ช่วงต้นสัปดาห์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกำลังอ่อน หลังจากนั้นได้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นในวันที่ 3 ก.ค. 61 และแรงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับในวันที่ 7 ก.ค. 61 มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบน ทำให้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเวียดนามตอนบนและลาวตอนบนไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 387 มิลลิเมตร พังงา 248 มิลลิเมตร และระนอง 148 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 27/2561 (ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.- 2 ก.ค. 61)

4 July 2018 | 5:21 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักกว่าภาคอื่นๆ ส่วนช่วงกลางสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่ง หลังจากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยกลับมามีกำลังปานกลางอีกครั้งในช่วงวันที่ 2 ก.ค. 61 ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดน่าน 70 มิลลิเมตร ตราด 42 มิลลิเมตร และเชียงราย 35 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 26/2561 (ระหว่างวันที่ 19-25 มิ.ย. 61)

28 June 2018 | 2:05 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ส่งผลให้คลื่นลมทะเลฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ อีกทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกมากกว่าภาคอื่นๆ ส่วนช่วงกลางสัปดาห์หย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวขึ้นไปปกคลุมทางบริเวณตอนล่างของประเทศจีน ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนัก ส่วนช่วงปลายสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกลับมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้คลื่นลมทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดน่าน 258 มิลลิเมตร บึงกาฬ 180 มิลลิเมตร และนครนายก 163 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 25/2561 (ระหว่างวันที่ 12-18 มิ.ย. 61)

20 June 2018 | 10:18 am

ช่วงต้นสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่งผลให้คลื่นลมทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นช่วงกลางสัปดาห์มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ส่งผลให้ตอนบนของประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และช่วงปลายสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทั้งทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นลมแรงอย่างต่อเนื่อง และภาคใต้มีฝนตกหนักเกือบตลอดสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพังงา 265 มิลลิเมตร ชุมพร 213 มิลลิเมตร และระนอง 205 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 24/2561 (ระหว่างวันที่ 5-11 มิ.ย. 61)

12 June 2018 | 4:24 pm

ช่วงต้นสัปดาห์พายุดีเปรสชั่น FIVE ในทะเลจีนใต้ได้เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือเข้าสู่เกาะไหหลำและทวีกำลังแรงขึ้น หลังจากนั้นได้เข้าปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งต่อไปในช่วงวันที่ 6 มิ.ย. 61 และทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เอวีเนียร์” (EWINIAR) ในวันที่ 7 มิ.ย. 61 เหนี่ยวนำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น และเกิดแนวลมพัดสอบกับลมหมุนด้านหน้าของพายุ ทำให้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์พายุโซนร้อน “เอวีเนียร์” (EWINIAR) ที่ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้อ่อนกำลังลงและถูกเหนี่ยวนำให้เคลื่อนที่ออกไปทางทิศตะวันออก และเข้าปกคลุมเมืองเซินเจิ้นและเกาะฮ่องกง ประกอบกับเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบน ทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านประเทศไทยทวีกำลังแรงขึ้น และร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทย จากนั้นร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ต่อไป ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 303 มิลลิเมตร ระนอง 174 มิลลิเมตร และจันทบุรี 151 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 23/2561 (ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 61)

7 June 2018 | 4:29 pm

ช่วงต้นสัปดาห์หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอ่าวเมาะตะมะมีกำลัังแรง เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเมียนมาร์ ประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ส่งผลให้ด้านตะวันตกของประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง และช่วงตั้งแต่กลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์หย่อมความกดอากาศต่ำที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคเหนือ ภาคกลาง มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้มีกำลังแรงขึ้นและเป็นพายุดีเปรสชั่น FIVE ในวันที่ 2 มิ.ย. 61 เคลื่อนตัวไปปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนบนใกล้กับเกาะไหหลำ ประเทศจีน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 22/2561 (ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค. 61)

30 May 2018 | 4:08 pm

ช่วงต้นสัปดาห์มีลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคใต้ ทำให้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศ หลังจากนั้นช่วงกลางสัปดาห์เกิดหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอล ซึ่งส่งผลให้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย และปะทะกับลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยที่เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกัน 13,023 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 6,327 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 21/2561 (ระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค. 61)

22 May 2018 | 4:30 pm

ตลอดสัปดาห์นี้ หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมตอนบนของประเทศไทย ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดทั้งสัปดาห์ โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 124.6 มิลลิเมตร จังหวัดเชียงราย 119.2 มิลลิเมตร และจังหวัดน่าน 115.4 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 20/2561 (ระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. 61)

16 May 2018 | 3:47 pm

ช่วงต้นสัปดาห์หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ ประกอบกับมีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าบริเวณอื่นๆ และตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์มีลมตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้และตอนบนของประเทศไทย ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพังงา 114.2 มิลลิเมตร จังหวัดบึงกาฬ 102.2 มิลลิเมตร และจังหวัดชลบุรี 98 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2561 (ระหว่างวันที่ 1-7 พ.ค. 61)

9 May 2018 | 4:40 pm

ช่วงต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลอันดามันเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมอ่าวเมาะตะมะ ทำให้มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามา จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนอีกระลอกแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 3 พ.ค. 61 ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำหรับภาคใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันพัดสอบลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย หลังจากนั้นอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่ 3 พ.ค. 61 ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 61 แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนภาคใต้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 146 มิลลิเมตร จังหวัดกระบี่ 124 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 122 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2561 (ระหว่างวันที่ 24-30 เม.ย. 61)

2 May 2018 | 4:22 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นช่วงกลางสัปดาห์จะมีฝนตก และมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ ส่วนปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 44,442 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือเป็นปริมาณน้ำกักเก็บสูงสุดเมื่อเทียบกับปีอื่น ๆ ยกเว้นภาคใต้ที่มีน้ำน้อยกว่าปืที่แล้วอยู่เล็กน้อย โดยที่ปริมาณน้ำระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 15,125 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือเป็นการระบายน้ำมากสุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2557 ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ พบว่าภาคเหนือโดยส่วนใหญ่มีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยถึงน้ำปานกลางโดยเฉพาะในลำน้ำสาขา ส่วนภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีน้ำระดับปานกลาง ส่วนภาคกลางมีระดับน้ำมาก และไม่พบสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งต่ำตามธรรมชาติในแม่น้ำสายหลัก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2561 (ระหว่างวันที่ 17-23 เม.ย. 61)

24 April 2018 | 4:27 pm

ช่วงต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตัวขึ้น และอ่อนกำลังลงในวันที่ 18-19 เม.ย. 61 แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 145 มิลลิเมตร จังหวัดตราด 116 มิลลิเมตร จังหวัดระนอง 100 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2561 (ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. 61)

17 April 2018 | 4:18 pm

ช่วงต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ตอนบน ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ และอ่อนกำลังลงในวันที่ 11 เม.ย. 61 จากนั้นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันเดียวกัน ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกได้แผ่ลงมายังประเทศไทยตอนบนอีกครั้งในช่วงวันที่ 14 เม.ย. 61 ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตัวขึ้น ส่วนลงตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 16 เม.ย. 61 ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 116 มิลลิเมตร จังหวัดพิษณุโลก 81 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 68 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 15/2561 (ระหว่างวันที่ 3-9 เม.ย. 61)

10 April 2018 | 3:41 pm

ช่วงต้นสัปดาห์ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ความชื้นถูกยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 5 เม.ย. 61 และลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดลงมาปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตัวขึ้นอย่างรุนแรง และจะเริ่มอ่อนกำลังลงในวันที่ 9 เม.ย. 61 ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร 126 มิลลิเมตร จังหวัดน่าน 117 มิลลิเมตร และจังหวัดชุมพร 85 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2561 (ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 61)

5 April 2018 | 10:57 am

ช่วงต้นสัปดาห์ ความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอ่อนกำลังลง ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้อ่อนกำลังลง ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ โดยเฉพาะวันที่ 30-31 มี.ค. 61 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือเกิดการพัดสอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรกอีกครั้ง ส่วน ลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 151 มิลลิเมตร ระยอง 135 มิลลิเมตร และจันทบุรี 131 มิลลิเมตรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.