คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 02/2560 (ระหว่างวันที่ 4-10 ม.ค. 60)

10 January 2017 | 5:26 pm

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีอากาศเย็น กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือ สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียในช่วงต้นสัปดาห์ และในช่วงวันที่ 8-9 ม.ค. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลอันดามันตอนล่างได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 1/2560 (ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.59-3 ม.ค.60)

5 January 2017 | 8:53 am

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็น กับอากาศหนาวบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาตใต้มีฝนตกหนาแน่นส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคใ้ต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซีย  ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 49,100 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 69% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 25,573 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 52/2559 (ระหว่างวันที่ 21-27 ธ.ค. 59)

27 December 2016 | 11:30 am

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็น กับอากาศหนาวบริเวณภาคเหนือ สำหรับภาตใต้มีฝนตกส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค เนื่องจากในวันที่ 21 ธ.ค.มีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใ้ต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 49,562 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 70% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 26,035 ล้านลูกบาศก์เมตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยที่เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ อยู่ที่ 3,274 4,537 797 และ 870 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 51/2559 (ระหว่างวันที่ 14-20 ธ.ค. 59)

20 December 2016 | 4:15 pm

สัปดาห์นี้ภาตใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นในระยะปลายสัปดาห์ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ในช่วงปลายสัปดาห์ สำหรับบริเเวณตอนบนของประเทศมีอากาศเย็นทั่วไป ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 49,897 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 71% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 26,370 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เขื่อนบางลางเหลือน้ำใช้การอยู่เพียง 223 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 15%ของความจุ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 50/2559 (ระหว่างวันที่ 7-13 ธ.ค. 59)

13 December 2016 | 2:50 pm

สัปดาห์นี้ภาตใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 50,288 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 71% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 26,757 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เขื่อนบางลางเหลือน้ำใช้การอยู่เพียง 206 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 14%ของความจุ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 49/2559 (ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-6 ธ.ค. 59)

8 December 2016 | 10:04 am

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นในระยะปลายสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดปัตตานี สงขลา นราธิวาส พัทลุง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เนื่องจากหย่อมความกดาอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ และประเทศมาเลเซีย ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 50,532 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 71% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 27,006 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 48/2559 (ระหว่างวันที่ 23-29 พ.ย. 59)

29 November 2016 | 10:38 am

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างจากจีนอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะกลางสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางเกือบตลอดสัปดาห์ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกเกือบตลอดสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 47/2559 (ระหว่างวันที่ 16-22 พ.ย. 59)

22 November 2016 | 11:00 am

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ ทำให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหนาแน่น ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 50,656 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 72% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 27,129 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เขื่อนบางลางเหลือน้ำใช้การอยู่เพียง 133 ล้านลบ.ม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 46/2559 (ระหว่างวันที่ 9-15 พ.ย. 59)

15 November 2016 | 11:14 am

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในระยะต้นปัสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 50,445 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 71% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 26,918 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เขื่อนบางลางเหลือน้ำใช้การอยู่เพียง 126 ล้านลบ.ม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 45/2559 (ระหว่างวันที่ 2-8 พ.ย. 59)

9 November 2016 | 1:16 pm

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศมีปริมาณฝนลดลง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวตลอดสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 49,762 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 70% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 26,236 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับปริมาณน้ำใช้การ ณ วันที่ 1 พ.ย. 59 ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยที่เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ อยู่ที่ 3,005 4,8008 903 และ 988 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ สำหรับลุ่มน้ำแม่กลอง ที่เขื่อนศรีนรินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ 3,161 2,711 ล้านลบ.ม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 44/2559 (ระหว่างวันที่ 26 ต.ค.-1 พ.ย. 59)

1 November 2016 | 1:27 pm

สัปดาหที่ผ่านมาบริเวณตอนบนของประเทศมีปริมาณฝนลดลง กับมีฝนตกหนาแน่นบริเวณภาคใต้ตอนบน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ รายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 พบว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำเก็บกักทั้งประเทศ อยู่ที่ 49,191 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 70% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 25,664 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้มีเขื่อนที่น้ำในการอยู่ในเกณฑ์น้อย ได้แก่ เขื่อนปราณบุรี และเขื่อนบางลาง คงเหลือน้ำใช้การ อยู่ที่ 88 99 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 43/2559 (ระหว่างวันที่ 19-25 ต.ค. 59)

26 October 2016 | 11:06 am

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงในระยะกลางและปลายสัปดาห์ ทำให้ภาคใต้ของมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ ส่วนบริเวณอื่นๆมีฝนกับฝนหนักบางแห่ง ข้อมูลนํ้าในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 พบว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณนํ้าเก็บกัก ทั้งประเทศ อยู่ที่ 48,249 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 68% ของความจุอ่าง โดยเป็นนํ้าใช้การได้จริง 24,722 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ยังมีเขื่อนที่มีปริมาตรน้ำน้อยวิกฤต 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนปราณบุรี และเขื่อนบางลาง โดยมีปริมาตรน้ำ อยู่ที่ร้อยละ 21 กับ 26 ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 42/2559 (ระหว่างวันที่ 12-18 ต.ค. 59)

18 October 2016 | 1:39 pm

ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตํ่าบริเวณประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนล่างใน ระยะแรก จากนั้นได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก โดยในวันที่ 13 ต.ค. หย่อมความกดอากาศตํ่า บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน แล้วเคลื่อนขึ้นฝั่งเมืองดานัง ประเทศเวียดนามในวันต่อมา จากนั้นเคลื่อนผ่าน ประเทศลาวตอนกลาง และเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณ จ.นครพนม เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันเดียวกัน โดยพายุนี้ได้อ่อนกำลังเป็นหย่อม ความกดอากาศตํ่าในเวลาต่อมา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ ทำให้ ประเทศไทยยังคงมีฝน โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 41/2559 (ระหว่างวันที่ 5-11 ต.ค. 59)

11 October 2016 | 12:20 pm

ข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 พบว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำเก็บกักทั้งประเทศ อยู่ที่ 46,443 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 66% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 22,917 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลือ 2,579 และ 4,539 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ โดยทั้งนี้มีเขื่อนที่อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวัง ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก อีก 496 ล้านลูกบาศก์เมตร จะเต็มเขื่อน (ความจุของเขื่อนอุบลรัตน์ 2,431 ล้านลูกบาศก์เมตร) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เมื่อวานนี้มีน้ำร้อยละ 94% ยังรับน้ำได้อีก 54 ล้านลบ.ม. โดยมีน้ำไหลลงเขื่อน 59.26 ล้านลบ.ม. และระบายน้ำ 60.52 ล้านลบ.ม. แนวโน้มสถานการณ์น้ำระดับน้ำแม่น้ำป่าสักบริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เริ่มมีแนวโน้มลดลง

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 40/2559 (ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.- 4 ต.ค. 59)

5 October 2016 | 9:50 am

สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง ประกอบกับมรุสมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ยังคงมีฝนตก สำหรับภาคใต้มีฝนตกส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค รายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 พบว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำเก็บกักทั้งประเทศ อยู่ที่ 44,659 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 63% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 21,132 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยภาพรวมปริมาณน้ำใช้การในลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) เพียงพอต่อความต้องการเฉลี่ยในช่วงฤดูแล้ง

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 39/2559 (ระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 59)

30 September 2016 | 5:13 pm

สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง ประกอบกับมรุสมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคกลางมีฝนตกหนาแน่น สำหรับภาคใต้มีฝนตกส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค ข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 27 กันยายน 2559 พบว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำเก็บกักทั้งประเทศ อยู่ที่ 42,799 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 61% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริงเพียง 19,273 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลือ 2,005 และ 4,174 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนชิราลงกรณ์ มีน้ำใช้การได้จริง อยู่ที่ 1,980 2,046 ล้านลูกบาศก์เมตรตามลำดั ซึ่งปริมาตรน้ำใช้การรวมกันของสองเขื่อนน้อยที่สุดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 38/2559 (ระหว่างวันที่ 14-20 ก.ย. 59)

21 September 2016 | 9:03 am

สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงเกือบตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้พายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “ราอี ” ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 13 ก.ย. ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก มีฝนตกหนาแน่นในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค รายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 พบว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำเก็บกักทั้งประเทศ อยู่ที่ 40,491 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ที่แล้ว (13 ก.ย.59 2,107 ล้านลูกบาศก์เมตร) ทั้งนี้มีน้ำใช้การได้จริงเพียง 16,965 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลือ 1,574 และ 3,938 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 37/2559 (ระหว่างวันที่ 7-13 ก.ย. 59)

14 September 2016 | 6:46 pm

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ และทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะปลายสัปดาห์ ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณตอนล่างของประเทศ กับมีฝนตกหนักในภาคตะวันออก สำหรับข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 พบว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำเก็บกักทั้งประเทศ อยู่ที่ 38,384 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ที่แล้ว (6 ก.ย.59 1,046 ล้านลูกบาศก์เมตร และน้ำใช้การได้จริงเพียง 14,858 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลือ 1,077 และ 3,540 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 36/2559 (ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-6 ก.ย. 59)

7 September 2016 | 2:51 pm

สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะต้นสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตลอดช่วง ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนาแน่น รายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 6 กันยายน 2559 พบว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำเก็บกักทั้งประเทศ อยู่ที่ 37,338 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ที่แล้ว (30 ส.ค.) 1,076 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 35/2559 (ระหว่างวันที่ 24-30 ส.ค. 59)

2 September 2016 | 3:52 pm

สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะต้นสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตลอดช่วง ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนาแน่น สำหรับข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 พบว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำเก็บกักทั้งประเทศ อยู่ที่ 36,612 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ที่แล้ว (23 ส.ค.) 1,379 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสมทั้งสัปดาห์ของเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ 143 492 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์
พร้อมใช้งาน IPv6

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.