คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 42/2562 (ระหว่างวันที่ 15-21 ต.ค. 62)

22-10-2019 15:25:23 น.

ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้และประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และอ่อนกำลังลงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยมีกำลังอ่อน ส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง และมีฝนตกในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักตลอดสัปดาห์และมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 205 มิลลิเมตร จังหวัดชุมพร 172 มิลลิเมตร และจังหวัดพัทลุง 156 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 41/2562 (ระหว่างวันที่ 8-14 ต.ค. 62)

15-10-2019 17:44:16 น.

สัปดาห์นี้ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้และประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 8-10 ต.ค. 62 และอ่อนกำลังลง หลังจากนั้นความกดอากาศสูงอีกระลอกแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 13-14 ต.ค. 62 ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุม ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวทั่วประเทศตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดยะลา 198 มิลลิเมตร จังหวัดสตูล 145 มิลลิเมตร และจังหวัดตรัง 139 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 40/2562 (ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 62)

08-10-2019 10:47:37 น.

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ส่งผลให้ประเทศไทยบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลอ่าวไทย ทำให้เกิดลมพัดสอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคใต้ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดยะลา 168 มิลลิเมตร จังหวัดปัตตานี 156 มิลลิเมตร และจังหวัดพังงา 150 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 39/2562 (ระหว่างวันที่ 24-30 ก.ย. 62)

01-10-2019 10:53:43 น.

ในช่วงวันที่ 24-30 ก.ย. 62 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบริเวณภาคใต้ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 30 ก.ย. 62 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาจากประเทศจีนเริ่มอ่อนกำลังลง ส่วนลมตะวันตกเฉียงหนือที่พัดปกคลุมด้านตะวันตกของประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในด้านตะวันตก รวมทั้งภาคใต้ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี 145 มิลลิเมตร จังหวัดปัตตานี 93 มิลลิเมตร และ จังหวัดนราธิวาส 75 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 38/2562 (ระหว่างวันที่ 17-23 ก.ย. 62)

25-09-2019 16:02:23 น.

ในช่วงวันที่ 17-23 ก.ย. 62 อิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่ง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 22-23 ก.ย. 62 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี 350 มิลลิเมตร จังหวัดบุรีรัมย์ 244 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 221 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 37/2562 (ระหว่างวันที่ 10-16 ก.ย. 62)

17-09-2019 14:41:07 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีร่องมรสุมพาดผ่านตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. -16 ก.ย. 62 โดยเริ่มมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือในช่วงต้นสัปดาห์ และร่องมรสุมค่อยๆ เลื่อนลงมาพาดผ่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง จนถึงปลายสัปดาห์ ประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในหลายพื้นที่จนถึงปลายสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 381 มิลลิเมตร จันทบุรี 198 มิลลิเมตร และพังงา 190 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 36/2562 (ระหว่างวันที่ 3-9 ก.ย. 62)

11-09-2019 11:43:50 น.

ในช่วงวันที่ 1-5 ก.ย. 62 อิทธิพลของพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ได้ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม ทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้ตอนบนของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมาก หลังจากที่พายุ “คาจิกิ” อ่อนกำลังลงและสลายตัวไปในวันที่ 5 ก.ย. 62 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ได้อ่อนกำลังลง ในช่วงวันที่ 7 ก.ย. 62 ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของประเทศ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 330 มิลลิเมตร จังหวัดตราด 264 มิลลิเมตร และจังหวัดศรีสะเกษ 263 มิลลิเมตร ส่งผลทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในหลายเขื่อน จนทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นในหลายเขื่อน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 35/2562 (ระหว่างวันที่ 27 ส.ค.-2 ก.ย. 62)

11-09-2019 11:05:06 น.

สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 27-28 ส.ค. 62 หลังจากนั้นร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่พายุโซนร้อน “โพดุล” ในช่วงวันที่ 29-31 ส.ค. 62 ต่อจากนั้นร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ ในช่วงวันที่ 1-2 ก.ย. 62 ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยตลอดสัปดาห์ ส่งผลให้สัปดาห์นี้ทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณถาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้าง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน น้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด 440 มิลลิเมตร จังหวัดมหาสารคาม 389 มิลลิเมตร และจังหวัดอำนาจเจริญ 371 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 34/2562 (ระหว่างวันที่ 20-26 ส.ค. 62)

27-08-2019 16:28:45 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอ่าวตัวเกี๋ยและเวียดนามตอนบนมีกำลังแรงขึ้น เกิดเป็นแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดน่าน เชียงราย แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ 343 มิลลิเมตร จังหวัดยโสธร 300 มิลลิเมตร และจังหวัดหนองคาย 296 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 33/2562 (ระหว่างวันที่ 13-19 ส.ค. 62)

20-08-2019 12:11:17 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยมีกำลังปานกลาง ประกอบกับในช่วงวันที่ 15 ส.ค. 62 มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวตังเกี๋ย ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนมาปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 16-18 ส.ค. 62 และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยอ่อนกำลังลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ 267 มิลลิเมตร จังหวัดระนอง 259 มิลลิเมตร และจังหวัดสตูล 200 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 32/2562 (ระหว่างวันที่ 6-12 ส.ค. 62)

13-08-2019 17:10:52 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาดและเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในแนวรับสมมรสุมและภาคเหนือตอนบน หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 12 ส.ค. 62 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เลื่อนขึ้นไปพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ประเทศลาว และเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก เชียงราย น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บึงกาฬ สระบุรี สกลนคร กาญจนบุรี ชุมพร ระนอง พังงา สตูล สงขลา จันทบุรี ตราด และระยอง ในช่วงวันที่ 5-6 ส.ค. 62 และ 9-11 ส.ค. 62 ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 325 มิลลิเมตร จังหวัดกาญจนบุรี 238 มิลลิเมตร และจังหวัดชุมพร 187 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 31/2562 (ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-5 ส.ค. 62)

06-08-2019 19:23:26 น.

พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “วิภา” ในวันที่ 31 ก.ค. 62 และเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ย เข้าสู่ประเทศเวียดนานตอนบนและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันปกคลุมบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในวันที่ 4 ส.ค. 62 ส่งผลให้ด้านตะวันออกของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งแนวรับลมด้านตะวันตกของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ต่อมาในวันที่ 5 ส.ค. 62 มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศเวียดนามเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 249 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 248 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 30/2562 (ระหว่างวันที่ 23-29 ก.ค. 62)

30-07-2019 19:52:21 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลางในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์และอ่อนกำลังลงในช่วงปลายสัปดาห์ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนตลอดสัปดาห์ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนภาคกลางมีฝนตกปานกลางในบางพื้นที่ ภาคใต้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังอ่อน ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ สำหรับเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่ง ทั่วประเทศ มีสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย โดยมีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยวิกฤต 20 เขื่อน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 29/2562 (ระหว่างวันที่ 16-22 ก.ค. 62)

22-07-2019 17:58:28 น.

สัปดาห์นี้ในครึ่งแรกของสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยตอนล่าง และอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้มีปริมาณฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักหลายแห่ง ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนล่างอ่อนกำลังลง ส่งผลให้ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนลดลง ในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมควากดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 538 มิลลิเมตร พังงา 400 มิลลิเมตร และระนอง 225 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 28/2562 (ระหว่างวันที่ 9-15 ก.ค. 62)

22-07-2019 17:52:26 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวในบางพื้นที่ หลังจากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กลับมามีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 15 ก.ค. 62 ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งและมีฝนตกหนักในแนวรับลมมรสุม โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑล กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กาญจนบุรี หนองคาย บึงกาฬ อำนาจเจริญ สุรินทร์ ชัยภูมิ อุดรธานี บุรีรัมย์ ตราด และจันทบุรี ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกปานกลางถึงหนักในบางพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส สตูล ยะลา และปัตตานี ส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดปัตตานี 166 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา 129 มิลลิเมตร และจังหวัดตาก 117 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 27/2562 (ระหว่างวันที่ 2-8 ก.ค. 62)

09-07-2019 17:44:25 น.

วันที่ 2 ก.ค. 62 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “มูน” (MUN) เคลื่อนตัวผ่านเกาะไหลหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ยและเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ 4 ก.ค. 62 หลังจากนั้นพายุอ่อนกำลังลงจนเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับในช่วงวันที่ 2-3 ก.ค. 62 มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและประเทศลาวเข้าสู่พายุโซนร้อน “มูน” ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งบริเวณภาคใต้ตอนบน หลังจากนั้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลงส่งผลให้ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ประเทศไทยมีฝนลดลงในหลายพื้นที่

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 26/2562 (ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62)

02-07-2019 10:37:12 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของประเทศไทย และหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร พะเยา ตาก กาญจนบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ เลย ปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี ตราด เพชรบุรี และราชบุรี ในช่วงวันที่ 24-30 มิ.ย. 62 ส่วนภาคใต้มีฝนตกลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต ในช่วงวันที่ 24-29 มิ.ย. 62 ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 349 มิลลิเมตร กาญจนบุรี 162 มิลลิเมตร และจันทบุรี 154 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 25/2562 (ระหว่างวันที่ 18-24 มิ.ย. 62)

24-06-2019 17:22:24 น.

ช่วงวันที่ 18-19 มิ.ย. 62 ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว และประเทศเวียดนามเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในหลายพื้นที่ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศกัมพูชาและอ่าวไทยตอนล่าง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 278 มิลลิเมตร จังหวัดสตูล 133 มิลลิเมตร และจังหวัดตรัง 113 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 24/2562 (ระหว่างวันที่ 11-17 มิ.ย. 62)

19-06-2019 08:49:31 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กลับมามีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 62 ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาพัดสอบกัน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนกลับมามีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุทัยธานี เพชรบูรณ์ เลย กาฬสินธุ์ หนองคาย นครราชสีมา ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ลพบุรี นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวมทั้งบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบ โทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 241 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา 203 มิลลิมตร และจังหวัดปัตตานี 174 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 23/2562 (ระหว่างวันที่ 4-10 มิ.ย. 62)

19-06-2019 08:47:44 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กลับมามีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 62 ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาพัดสอบกัน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนกลับมามีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุทัยธานี เพชรบูรณ์ เลย กาฬสินธุ์ หนองคาย นครราชสีมา ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ลพบุรี นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวมทั้งบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบ โทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 241 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา 203 มิลลิมตร และจังหวัดปัตตานี 174 มิลลิเมตรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.