คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2563 (ระหว่างวันที่ 31 มี.ค - 6 เม.ย. 63)

07-04-2020 14:47:32 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากทะเลจีนใต้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย ทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ สัปดาห์นี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออก รวมถึงบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดยะลา 126 มิลลิเมตร จังหวัดตราด 81 มิลลิเมตร และจังหวัดหนองคาย 69 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 13/2563 (ระหว่างวันที่ 24-30 มี.ค 63)

30-03-2020 16:40:03 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนกับมีกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบน (5.5. ก.ม.) พัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังอ่อน ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดยะลา 73 มิลลิเมตร จังหวัดนราธิวาส 66 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 47 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 12/2563 (ระหว่างวันที่ 17-23 มี.ค. 63)

24-03-2020 13:34:19 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์กับมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้มีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 162 มิลลิเมตร จังหวัดจันทบุรี 72 มิลลิเมตร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 61 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 11/2563 (ระหว่างวันที่ 10-16 มี.ค. 63)

17-03-2020 11:30:53 น.

ช่วงต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ หลังจากนั้นในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกจากทะเลจีนใต้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ ส่วนบริเวณภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครนายก 90 มิลลิเมตร จังหวัดนครราชสีมา 87 มิลลิเมตร และจังหวัดสระบุรี 61 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 10/2563 (ระหว่างวันที่ 3-9 มี.ค. 63)

10-03-2020 11:56:13 น.

สัปดาห์นี้หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อน และทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงกลางสัปดาห์ ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้อ่อนกำลังลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนน้อยลงแต่ยังมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ในช่วงกลางสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสกลนคร 118 มิลลิเมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ 84 มิลลิเมตร และจังหวัดหนองบัวลำภู 78 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 09/2563 (ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.-2 มี.ค. 63)

02-03-2020 15:55:07 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง ประกอบมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศไทยในช่วงกลางสัปดาห์ ส่งผลให้ลมใต้พัดขึ้นมาปะทะกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกกำลังปานกลางพัดปกคลุม ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวในบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 22 มิลลิเมตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 21มิลลิเมตร และจังหวัดลำปาง 9 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 08/2563 (ระหว่างวันที่ 18-24 ก.พ. 63)

25-02-2020 14:12:22 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลง ส่วนลมตะวันออกกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่เกือบตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบ โทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดชุมพร 117 มิลลิเมตร จังหวัดนราธิวาส 50 มิลลิเมตร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 36 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 07/2563 (ระหว่างวันที่ 11-17 ก.พ. 63)

17-02-2020 16:41:37 น.

สัปดาห์นี้ในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์ความกดอากาศต่ำเคลื่อนขึ้นมาปกคลุมบริเวณประเทศไทย กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 13 ก.พ. 63 ประกอบกับลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักมากในบางพื้นที่ ส่วนช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลง และทำให้บริเวณภาคใต้ปริมาณฝนลดลง ทั้งนี้มีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 136 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา 101 มิลลิเมตร และจังหวัดปัตตานี 80 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 06/2563 (ระหว่างวันที่ 4-10 ก.พ. 63)

11-02-2020 14:32:30 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนพัดปกคลุมภาคเหนือในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็น และในช่วงตั้งแต่กลางสัปดาห์ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนล่าง ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ ทั้งนี้มีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพัทลุง 44 มิลลิเมตร จังหวัดตรัง 29 มิลลิเมตร และจังหวัดยะลา 22 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 05/2563 (ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 3 ก.พ. 63)

04-02-2020 10:54:03 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บางบริเวณของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ แต่ถึงอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำใช้การในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเหลือเพียง 3,699 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือเป็นปริมาณน้ำที่เหลืออยู่น้อยมาก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 04/2563 (ระหว่างวันที่ 21-27 ม.ค. 63)

28-01-2020 14:42:28 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น และมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณด้านตะวันออกของภาคในช่วงดังกล่าว ทั้งนี้มีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ และจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีปริมาณฝนเท่ากันคือ 26 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 03/2563 (ระหว่างวันที่ 14-20 ม.ค. 63)

21-01-2020 11:49:37 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็น ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ส่งผลให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้มีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 47 มิลลิเมตร สมุทรปราการ 31 มิลลิเมตร และชุมพร 22 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 02/2563 (ระหว่างวันที่ 7-13 ม.ค. 63)

14-01-2020 14:25:49 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงมีอากาศเย็น ส่วนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้และทะเลอ่าวไทยเกือบทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 49 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 33 มิลลิเมตร และจังหวัดฉะเชิงเทรา 26 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 01/2563 (ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 62-6 ม.ค. 63)

08-01-2020 17:15:26 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลง และความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงในช่วงกลางสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงกลางสัปดาห์ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 70 มิลลิเมตร จังหวัดจันทบุรี 49 มิลลิเมตร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 47 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 52/2562 (ระหว่างวันที่ 24-30 ธ.ค.62)

03-01-2020 15:46:49 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงได้เริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ซึ่งยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นจนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างกลับมามีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกัน 44,287 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 62% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้ำใช้การได้จริง 20,745 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 51/2562 (ระหว่างวันที่ 17-23 ธ.ค. 62)

24-12-2019 11:44:32 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศต่ำอ่อนกำลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังปานกลางในช่วงวันที่ 17-18 ธ.ค. 62 ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ ต่อมาในช่วงวันที่ 19-23 ธ.ค. 62 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้อ่อนกำลังลง ส่งให้บริเวณภาคใต้มีปริมาณฝนลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 50/2562 (ระหว่างวันที่ 10-16 ธ.ค. 62)

18-12-2019 10:04:07 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงได้เริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ซึ่งยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นจนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างกลับมามีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 70 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา 64 มิลลิเมตร และจังหวัดปัตตานี 52 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 49/2562 (ระหว่างวันที่ 3-9 ธ.ค. 62)

12-12-2019 17:10:35 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวมทั้งบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทย ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างในช่วงต้นสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 110 มิลลิเมตร ชุมพร 108 มิลลิเมตร และนราธิวาส 103 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 48/2562 (ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62)

04-12-2019 09:59:17 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมภาคใต้และทะเลอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ส่วนพายุไต้ฝุ่น “คิมมูริ” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น “คิมมูริ” ในวันที่ 28 พ.ย. 62 และเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าใกล้ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 2 ธ.ค. 62 ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 454 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 190 มิลลิเมตร และจังหวัดพัทลุง 179 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 47/2562 (ระหว่างวันที่ 19-25 พ.ย. 62)

25-11-2019 17:57:32 น.

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ และอ่อนกำลังลงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น ส่วนภาคใต้มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงวันที่ 20-22 พ.ย. 62 ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 20-22 พ.ย. 62 ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพัทลุง 163 มิลลิเมตร จังหวัดนราธิวาส 151 มิลลิเมตร และจังหวัดสงขลา 134 มิลลิเมตรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.