คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 08/2560 (ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2560)

21 February 2017 | 11:35 am

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 45,308 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 64% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 21,781 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับปริมาณน้ำใช้การ ณ วันที่ 21 ก.พ. 60 ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยที่เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ อยู่ที่ 2,714 3,339 562 และ 596 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ สำหรับลุ่มน้ำแม่กลอง ที่เขื่อนศรีนรินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ 3,073 และ 2,189 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 07/2560 (ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2560)

15 February 2017 | 9:52 am

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 46,092 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 65% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 22,566 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับปริมาณน้ำใช้การ ณ วันที่ 14 ก.พ. 60 ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยที่เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ อยู่ที่ 2,797 3,536 604 และ 650 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ สำหรับลุ่มน้ำแม่กลอง ที่เขื่อนศรีนรินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ 3,133 และ 2,265 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 6/2560 (ระหว่างวันที่ 1-7 ก.พ. 60)

7 February 2017 | 6:04 pm

สัปดาห์นี้ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนบางพื้นที่ในระยะกลางสัปดาห์ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกกระจายบางพื้นที่ ระดับน้ำในแม่น้ำสำคัญ พบว่า ภาคเหนือโดยส่วนใหญ่มีระดับน้ำน้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีระดับน้ำปานกลางถึงน้ำน้อย ภาคกลางมีระดับน้ำปานกลาง ภาคใต้ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งที่ แม่น้ำตาปี ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แนวโน้มระดับน้ำลดลง คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายในวันนี้

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2560 (ระหว่างวันที่ 25-31 ม.ค. 60)

31 January 2017 | 12:05 pm

สัปดาห์นี้ ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นในระยะแรกของสัปดาห์ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน จากระบบโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดปริมาณฝนสะสม พบว่า ที่จังหวัดนราธิวาส ต.สุคิริน วัดได้ 122.8 มิลลิเมตร รองลงมาที่ จังหวัดปัตตานี ต.เขาตูม วัดได้ 118.6 มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในภาคใต้ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งที่ แม่น้ำตาปี ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แนวโน้มระดับน้ำทรงตัว และ แม่น้ำตาปี ตำบลท่าสะท้อง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แนวโน้มระดับน้ำลดลง คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 3/2560 (ระหว่างวันที่ 10-16 ม.ค. 60)

31 January 2017 | 9:15 am

สัปดาห์นี้ ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นในระยะแรกของสัปดาห์ จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทะเลอันดามันตอนกลางกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวมะตะบันและประเทศเมียนมา ก่อนจะสลายตัวในวันที่ 12 ม.ค. ส่งผลให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มีระดับน้ำมากกับมีน้ำล้นตลิ่ง

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 4/2560 (ระหว่างวันที่ 18-24 ม.ค. 60)

30 January 2017 | 8:57 am

สัปดาห์นี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น กับมีอากาศหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตลอดช่วง สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 47,870 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 68% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 24,343 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 02/2560 (ระหว่างวันที่ 4-10 ม.ค. 60)

10 January 2017 | 5:26 pm

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีอากาศเย็น กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือ สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียในช่วงต้นสัปดาห์ และในช่วงวันที่ 8-9 ม.ค. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลอันดามันตอนล่างได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 1/2560 (ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.59-3 ม.ค.60)

5 January 2017 | 8:53 am

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็น กับอากาศหนาวบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาตใต้มีฝนตกหนาแน่นส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคใ้ต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซีย  ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 49,100 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 69% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 25,573 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 52/2559 (ระหว่างวันที่ 21-27 ธ.ค. 59)

27 December 2016 | 11:30 am

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็น กับอากาศหนาวบริเวณภาคเหนือ สำหรับภาตใต้มีฝนตกส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค เนื่องจากในวันที่ 21 ธ.ค.มีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใ้ต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 49,562 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 70% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 26,035 ล้านลูกบาศก์เมตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยที่เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ อยู่ที่ 3,274 4,537 797 และ 870 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 51/2559 (ระหว่างวันที่ 14-20 ธ.ค. 59)

20 December 2016 | 4:15 pm

สัปดาห์นี้ภาตใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นในระยะปลายสัปดาห์ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ในช่วงปลายสัปดาห์ สำหรับบริเเวณตอนบนของประเทศมีอากาศเย็นทั่วไป ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 49,897 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 71% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 26,370 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เขื่อนบางลางเหลือน้ำใช้การอยู่เพียง 223 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 15%ของความจุ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 50/2559 (ระหว่างวันที่ 7-13 ธ.ค. 59)

13 December 2016 | 2:50 pm

สัปดาห์นี้ภาตใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 50,288 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 71% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 26,757 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เขื่อนบางลางเหลือน้ำใช้การอยู่เพียง 206 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 14%ของความจุ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 49/2559 (ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-6 ธ.ค. 59)

8 December 2016 | 10:04 am

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นในระยะปลายสัปดาห์ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดปัตตานี สงขลา นราธิวาส พัทลุง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เนื่องจากหย่อมความกดาอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ และประเทศมาเลเซีย ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 50,532 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 71% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 27,006 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 48/2559 (ระหว่างวันที่ 23-29 พ.ย. 59)

29 November 2016 | 10:38 am

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างจากจีนอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะกลางสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางเกือบตลอดสัปดาห์ ทำให้ภาคใต้มีฝนตกเกือบตลอดสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 47/2559 (ระหว่างวันที่ 16-22 พ.ย. 59)

22 November 2016 | 11:00 am

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ ทำให้บริเวณตอนบนของประเทศมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหนาแน่น ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 50,656 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 72% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 27,129 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เขื่อนบางลางเหลือน้ำใช้การอยู่เพียง 133 ล้านลบ.ม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 46/2559 (ระหว่างวันที่ 9-15 พ.ย. 59)

15 November 2016 | 11:14 am

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในระยะต้นปัสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 50,445 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 71% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 26,918 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เขื่อนบางลางเหลือน้ำใช้การอยู่เพียง 126 ล้านลบ.ม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 45/2559 (ระหว่างวันที่ 2-8 พ.ย. 59)

9 November 2016 | 1:16 pm

สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศมีปริมาณฝนลดลง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวตลอดสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ มีปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประเทศอยู่ที่ 49,762 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 70% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 26,236 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับปริมาณน้ำใช้การ ณ วันที่ 1 พ.ย. 59 ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยที่เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ อยู่ที่ 3,005 4,8008 903 และ 988 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ สำหรับลุ่มน้ำแม่กลอง ที่เขื่อนศรีนรินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ 3,161 2,711 ล้านลบ.ม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 44/2559 (ระหว่างวันที่ 26 ต.ค.-1 พ.ย. 59)

1 November 2016 | 1:27 pm

สัปดาหที่ผ่านมาบริเวณตอนบนของประเทศมีปริมาณฝนลดลง กับมีฝนตกหนาแน่นบริเวณภาคใต้ตอนบน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ รายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 พบว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำเก็บกักทั้งประเทศ อยู่ที่ 49,191 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 70% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 25,664 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้มีเขื่อนที่น้ำในการอยู่ในเกณฑ์น้อย ได้แก่ เขื่อนปราณบุรี และเขื่อนบางลาง คงเหลือน้ำใช้การ อยู่ที่ 88 99 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 43/2559 (ระหว่างวันที่ 19-25 ต.ค. 59)

26 October 2016 | 11:06 am

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงในระยะกลางและปลายสัปดาห์ ทำให้ภาคใต้ของมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ ส่วนบริเวณอื่นๆมีฝนกับฝนหนักบางแห่ง ข้อมูลนํ้าในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 พบว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณนํ้าเก็บกัก ทั้งประเทศ อยู่ที่ 48,249 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 68% ของความจุอ่าง โดยเป็นนํ้าใช้การได้จริง 24,722 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ยังมีเขื่อนที่มีปริมาตรน้ำน้อยวิกฤต 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนปราณบุรี และเขื่อนบางลาง โดยมีปริมาตรน้ำ อยู่ที่ร้อยละ 21 กับ 26 ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 42/2559 (ระหว่างวันที่ 12-18 ต.ค. 59)

18 October 2016 | 1:39 pm

ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตํ่าบริเวณประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอนล่างใน ระยะแรก จากนั้นได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก โดยในวันที่ 13 ต.ค. หย่อมความกดอากาศตํ่า บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน แล้วเคลื่อนขึ้นฝั่งเมืองดานัง ประเทศเวียดนามในวันต่อมา จากนั้นเคลื่อนผ่าน ประเทศลาวตอนกลาง และเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณ จ.นครพนม เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันเดียวกัน โดยพายุนี้ได้อ่อนกำลังเป็นหย่อม ความกดอากาศตํ่าในเวลาต่อมา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ ทำให้ ประเทศไทยยังคงมีฝน โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 41/2559 (ระหว่างวันที่ 5-11 ต.ค. 59)

11 October 2016 | 12:20 pm

ข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 พบว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำเก็บกักทั้งประเทศ อยู่ที่ 46,443 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 66% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 22,917 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลือ 2,579 และ 4,539 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ โดยทั้งนี้มีเขื่อนที่อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวัง ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก อีก 496 ล้านลูกบาศก์เมตร จะเต็มเขื่อน (ความจุของเขื่อนอุบลรัตน์ 2,431 ล้านลูกบาศก์เมตร) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เมื่อวานนี้มีน้ำร้อยละ 94% ยังรับน้ำได้อีก 54 ล้านลบ.ม. โดยมีน้ำไหลลงเขื่อน 59.26 ล้านลบ.ม. และระบายน้ำ 60.52 ล้านลบ.ม. แนวโน้มสถานการณ์น้ำระดับน้ำแม่น้ำป่าสักบริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เริ่มมีแนวโน้มลดลง   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.