คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 38/2563 (ระหว่างวันที่ 15-21 ก.ย. 63)

24-09-2020 13:44:23 น.

พายุโซนร้อน “โนอึล” (NOUL) ที่เคลื่อนเข้าสู่บริเวณจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 63 เวลา 14.00 น.แล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันก่อนสลายตัวปกคลุมบริเวณภาคเหนือในวันที่ 19 ก.ย. 63 ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก น้ำไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินสไลด์ในพื้นที่ 27 จังหวัด 93 อำเภอ 205 ตำบล 366 หมู่บ้าน และ 1 เขตเทศบาล มีประชาชนได้รับผลกระทบ 1,932 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย ซึ่งฝนที่ตกในช่วงวันที่ 18-20 ก.ย. 63 ทำให้ลุ่มน้ำมูลมีปริมาณน้ำท่าประมาณ 280 ล้าน ลบ.ม. และลุ่มน้ำชีประมาณ 770 ล้าน ลบ.ม. แต่เขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่กลับมีน้ำไหลลงเขื่อนไม่มากนัก โดยเขื่อนสิรินธรมีน้ำไหลเข้าอ่างสูงสุดเพียง 195 ล้าน ลบ.ม. รองลงมาคือเขื่อนลำพระเพลิง 44 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนลำตะคอง 24 ล้าน ลบ.ม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 37/2563 (ระหว่างวันที่ 8-14 ก.ย. 63)

15-09-2020 08:48:56 น.

สัปดาห์นี้ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน ประเทศลาวตอนบน ประเทศเวียดนามตอนบน หลังจากนั้นร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 11-14 ก.ย. 63 ทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพังงา 254 มิลลิเมตร จังหวัดน่าน 250 มิลลิเมตร และจังหวัดภูเก็ต 237 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 36/2563 (ระหว่างวันที่ 1-7 ก.ย. 63)

09-09-2020 17:58:37 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณดังกล่าวในวันที่ 1 ก.ย. 63 หลังจากนั้นร่องมรสุมค่อยๆ เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่ 2-4 ก.ย. 63 และเลื่อนขึ้นกลับขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงปลายสัปดาห์ กับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตาก 190 มิลลิเมตร ยะลา 165มิลลิเมตร และจังหวัดตรัง 161 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 35/2563 (ระหว่างวันที่ 25-31 ส.ค. 63)

01-09-2020 15:53:35 น.

สัปดาห์นี้ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาร์ ลาว และเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ยในวันที่ 26-28 ส.ค. 63 ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์และค่อยๆ อ่อนกำลังลงในช่วงปลายสัปดาห์ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดน่าน 200 มิลลิเมตร จังหวัดอุทัยธานี 128 มิลลิเมตร และจังหวัดนราธิวาส 115 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 34/2563 (ระหว่างวันที่ 18-24 ส.ค. 63)

25-08-2020 13:42:31 น.

ในช่วงวันที่ 20-22 ส.ค. 63 ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดน่าน แพร่ ลำปาง อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน เพชบูรณ์ หนองคาย และบึงกาฬ ทำให้มีน้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งที่ภาคเหนือบริเวณลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณโขงอีสานและแม่น้ำยังของลุ่มน้ำชี เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากปริมาณฝนที่ตกหนักในช่วงดังกล่าว ส่งผลให้มีน้ำไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพิ่มมากขึ้นประมาณ 600 ล้าน ลบ.ม. แต่จากประมาณการความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งและช่วงต้นฤดูฝนของปี 2564 ยังคงต้องการปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มอีกกว่า 9,000 ล้าน ลบ.ม. เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่33/2563 (ระหว่างวันที่ 11-17 ส.ค. 63)

25-08-2020 10:31:11 น.

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสมค่อนข้างมากถึ ง 280 ล้านลูกบาศก์เมตร จากฝนวันแม่ เนื่องจากได้รับอิทธิพจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากใน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งบริเวณสถานีเวียงสา ตำบลบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในช่วงวันที่ 15-17 สิงหาคม 63

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 32/2563 (ระหว่างวันที่ 4-10 ส.ค. 63 )

11-08-2020 16:07:20 น.

สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาร์ ลาว ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 4-7 ส.ค. 63 และเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนบนในวันที่ 8 ส.ค. 63 เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน และเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเวียดนามในวันที่ 10 ส.ค. 63 ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางในช่วงวันที่ 4-5 ส.ค. 63 ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในหลายพื้นที่ในช่วงดังกล่าว หลังจากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนถึงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 31/2563 (ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-3 ส.ค. 63 )

04-08-2020 21:48:21 น.

สัปดาห์นี้พายุโซนร้อน "ซินลากู" (SINLAKU) ที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเข้าสู่ประเทศไทยที่บริเวณจังหวัดน่านในวันที่ 2 ส.ค. 63 ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 1-3 ส.ค. 63 ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ ลำปาง พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และนครพนม ได้รับผลกระทบ 1,399 ครัวเรือน โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดในช่วงวันที่ 1-3 ส.ค. 63 คือ จ. น่าน 339 มิลลิเมตร จ.อุตรดิตถ์ 267 มิลลิเมตร และจ.พะเยา 231 มิลลิเมตร แม้ว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าวยังทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ เพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ระหว่างก่อนเกิดอุทกภัยเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 63 และหลังจากเกิดอุทกภัยวันที่ 3 ส.ค. 63 พบว่าเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจาก 10 ล้าน ลบ.ม. เป็น 59 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิรินธร จาก 0.12 ล้าน ลบ.ม. เป็น 17 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนอุบลรัตน์จาก 0.24 ล้าน ลบ.ม. เป็น 12 ล้าน ลบ.ม.

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 30/2563 (ระหว่างวันที่ 21-27 ก.ค. 63)

28-07-2020 09:15:21 น.

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำไหลหลาก วันที่ 21-22 ก.ค. 63 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเลย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชลบุรี และยังมีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายแห่งในวันที่ 24 ก.ค. 63 นอกจากนี้ยังทำให้มีน้ำไหลลงเขื่อนเพิ่มขึ้น แต่สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงมีน้ำกักเก็บอยู่ค่อนข้างน้อย โดยมีน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จริงเพียง 695 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 29/2563 (ระหว่างวันที่ 14-20 ก.ค. 63)

21-07-2020 13:11:30 น.

สัปดาห์นี้เกิดน้ำล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำป่าสัก ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องบริเวณพื้นที่เหนือน้ำ และถึงแม้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ จนทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก แต่ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ก็ยังคงมีค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะบริเวณเขื่อนภูมิพล และเขื่อนอุบลรัตน์ ทั้งนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศมีการระบายน้ำมากกว่าปริมาณไหลลงอ่างฯ อยู่ประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 28/2563 (ระหว่างวันที่ 7-13 ก.ค. 63)

13-07-2020 17:42:04 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังปานกลาง ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีลมตะวันตกเฉียงใต้กับลมใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้เบริเวณภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดแพร่ 173 มิลลิเมตร จัหวัดนราธิวาส 157 มิลลิเมตร และจังหวัดพังงา 153 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 27/2563 (ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-6 ก.ค. 63)

06-07-2020 20:52:08 น.

สัปดาห์นี้หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรง ส่งผลให้มีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของประเทศ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ 198 มิลลิเมตร จังหวัดตราด 193 มิลลิเมตร และจังหวัดบึงกาฬ 188 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 26/2563 (ระหว่างวันที่ 23-29 มิ.ย. 63)

30-06-2020 14:42:22 น.

สัปดาห์นี้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำเลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงกลางสัปดาห์ ส่งผลให้ช่วงกลางสัปดาห์บริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดน่าน 201 มิลลิเมตร จังหวัดพะเยา 182 มิลลิเมตร และจังหวัดแพร่ 140 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 25/2563 (ระหว่างวันที่ 16-22 มิ.ย. 63)

23-06-2020 17:13:03 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามในวันที่ 16 มิ.ย. 63 ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเกิดฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางแห่งในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลงโดยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางตลอดทั้งสัปดาห์ส่งผลให้เกิดฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดน่าน 187 มิลลิเมตร จังหวัดอุตรดิตถ์ 179 มิลลิเมตา และจังหวัดนราธิวาส 130 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 24/2563 (ระหว่างวันที่ 9-15 มิ.ย. 63)

16-06-2020 12:01:10 น.

สัปดาห์นี้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของอ่าวเบงกอลในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวจนถึงปลายสัปดาห์ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในวันที่ 12 มิ.ย. 63 โดยพายุเคลื่อนที่ทางทิศเหนือและมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “นูรี” ในวันที่ 13 มิ.ย. 63 และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันพร้อมกับเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนในวันที่ 14 มิ.ย. 63 และสลายตัวไปในวันที่ 15 มิ.ย. 63 ส่งผลให้ในช่วงปลายสัปดาห์ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 128 มิลลิเมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ 115 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 104 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 23/2563 (ระหว่างวันที่ 2-8 มิ.ย. 63)

08-06-2020 17:35:30 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงจากทะเลจีนใต้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทย ทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดยะลา 126 มิลลิเมตร จังหวัดตราด 81 มิลลิเมตร และจังหวัดหนองคาย 69 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 22/2563 (ระหว่างวันที่ 26 พ.ค.-1 มิ.ย. 63)

02-06-2020 11:25:01 น.

สัปดาห์นี้มีร่องมรสุมผาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาร์และลาวในวันที่ 26 พ.ค. 63 และร่องมรสุมค่อยๆ เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่บริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในหลายพื้นที่ ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ 227 มิลลิเมตร จังหวัดหนองคาย 180 มิลลิเมตร และจังหวัดน่าน 163 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 21/2563 (ระหว่างวันที่ 19-25 พ.ค. 63)

26-05-2020 12:51:47 น.

สัปดาห์นี้อิทธิพลของพายุไซโคลน “อำพัน” ที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่ 19-20 พ.ค. 63 และเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งและปกคลุมบริเวณชายฝั่งของประเทศอินเดียและบังคลาเทศในวันที่ 21 พ.ค. 63 ทำให้ลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับลมใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและด้านตะวันตกของประเทศมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ 183 มิลลิเมตร จังหวัดพังงา 126 มิลลิเมตร และจังหวัดนราธิวาส 123 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 20/2563 (ระหว่างวันที่ 12-18 พ.ค. 63)

19-05-2020 14:52:00 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และวันสุดท้ายของสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้มีอากาศร้อนและมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างและมีฝนตกหนักขึ้นในช่วงวันที่ 7-8 พ.ค. 63 เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะสุมาตราในช่วงดังกล่าว โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดกระบี่ 151 มิลลิเมตร จังหวัดพังงา 145 มิลลิเมตร และจังหวัดสงขลา 130 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2563 (ระหว่างวันที่ 5-11 พ.ค. 63)

12-05-2020 10:49:17 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และวันสุดท้ายของสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้มีอากาศร้อนและมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักและลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างและมีฝนตกหนักขึ้นในช่วงวันที่ 7-8 พ.ค. 63 เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะสุมาตราในช่วงดังกล่าวสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.