คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 48/2562 (ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62)

04-12-2019 09:59:17 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมภาคใต้และทะเลอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ส่วนพายุไต้ฝุ่น “คิมมูริ” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น “คิมมูริ” ในวันที่ 28 พ.ย. 62 และเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าใกล้ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 2 ธ.ค. 62 ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 454 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 190 มิลลิเมตร และจังหวัดพัทลุง 179 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 47/2562 (ระหว่างวันที่ 19-25 พ.ย. 62)

25-11-2019 17:57:32 น.

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ และอ่อนกำลังลงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น ส่วนภาคใต้มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงวันที่ 20-22 พ.ย. 62 ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 20-22 พ.ย. 62 ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพัทลุง 163 มิลลิเมตร จังหวัดนราธิวาส 151 มิลลิเมตร และจังหวัดสงขลา 134 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 46/2562 (ระหว่างวันที่ 12-18 พ.ย. 62)

18-11-2019 17:15:28 น.

สัปดาห์ที่ผ่านมาหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุ “นากรี” บริเวณประเทศกัมพูชา ซึ่งยังคงทำให้ความชื้นพัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 13 พ.ย. 62 ทำให้เกิดแนวปะทะกับความชื้นที่ปกคลุมอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 13-14 พ.ย. 62 หลังจากนั้นในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้มีกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือกลับมาพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้อีกครั้ง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 96 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 96 มิลลิเมตร และจังหวัดยะลา 83 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 45/2562 (ระหว่างวันที่ 5-11 พ.ย. 62)

12-11-2019 10:55:46 น.

วันที่ 5 พ.ย. 62 ร่องมรสุมพาดผ่านจากบริเวณอ่าวเบงกอล ภาคใต้ อ่าวไทย เข้าสู่พายุดีเปรสชันที่ทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางตลอดสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนประเทศไทยตอนบนมีความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงกลางสัปดาห์ส่งผลให้ช่วงดังกล่าวภาคเหนือมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวในช่วงกลางสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 194 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา 166 มิลลิเมตร และจังหวัดพังงา 148 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 44/2562 (ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-4 พ.ย. 62)

06-11-2019 17:47:24 น.

พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “แมตโม” บริเวณด้านตะวันออกของประเทศเวียดนาม ในวันที่ 30 ต.ค. 62 พร้อมกับเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 31 ต.ค. 62 และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและภาคตะวันออกของประเทศไทยในวันที่ 1 พ.ย. 62 และบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ในช่วงต้นสัปดาห์และปลายสัปดาห์ ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยมีกำลังปานกลางในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงต้นสัปดาห์และปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตรัง 196 มิลลิเมตร จังหวัดนราธิวาส 174 มิลลิเมตร และจังหวัดสงขลา 130 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 43/2562 (ระหว่างวันที่ 22-28 ต.ค. 62)

29-10-2019 09:14:08 น.

ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอ่อนกำลังลงในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ หลังจากนั้นความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ยในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลงในหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคใต้ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์หลังจากนั้นปริมาณฝนลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดยะลา 186 มิลลิเมตร จังหวัดตรัง 120 มิลลิเมตร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 113 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 42/2562 (ระหว่างวันที่ 15-21 ต.ค. 62)

22-10-2019 15:25:23 น.

ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้และประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และอ่อนกำลังลงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยมีกำลังอ่อน ส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง และมีฝนตกในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักตลอดสัปดาห์และมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 205 มิลลิเมตร จังหวัดชุมพร 172 มิลลิเมตร และจังหวัดพัทลุง 156 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 41/2562 (ระหว่างวันที่ 8-14 ต.ค. 62)

15-10-2019 17:44:16 น.

สัปดาห์นี้ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้และประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 8-10 ต.ค. 62 และอ่อนกำลังลง หลังจากนั้นความกดอากาศสูงอีกระลอกแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 13-14 ต.ค. 62 ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุม ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวทั่วประเทศตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดยะลา 198 มิลลิเมตร จังหวัดสตูล 145 มิลลิเมตร และจังหวัดตรัง 139 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 40/2562 (ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 62)

08-10-2019 10:47:37 น.

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ส่งผลให้ประเทศไทยบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลอ่าวไทย ทำให้เกิดลมพัดสอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคใต้ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดยะลา 168 มิลลิเมตร จังหวัดปัตตานี 156 มิลลิเมตร และจังหวัดพังงา 150 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 39/2562 (ระหว่างวันที่ 24-30 ก.ย. 62)

01-10-2019 10:53:43 น.

ในช่วงวันที่ 24-30 ก.ย. 62 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบริเวณภาคใต้ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 30 ก.ย. 62 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาจากประเทศจีนเริ่มอ่อนกำลังลง ส่วนลมตะวันตกเฉียงหนือที่พัดปกคลุมด้านตะวันตกของประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในด้านตะวันตก รวมทั้งภาคใต้ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี 145 มิลลิเมตร จังหวัดปัตตานี 93 มิลลิเมตร และ จังหวัดนราธิวาส 75 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 38/2562 (ระหว่างวันที่ 17-23 ก.ย. 62)

25-09-2019 16:02:23 น.

ในช่วงวันที่ 17-23 ก.ย. 62 อิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่ง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 22-23 ก.ย. 62 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี 350 มิลลิเมตร จังหวัดบุรีรัมย์ 244 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 221 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 37/2562 (ระหว่างวันที่ 10-16 ก.ย. 62)

17-09-2019 14:41:07 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีร่องมรสุมพาดผ่านตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. -16 ก.ย. 62 โดยเริ่มมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือในช่วงต้นสัปดาห์ และร่องมรสุมค่อยๆ เลื่อนลงมาพาดผ่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง จนถึงปลายสัปดาห์ ประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในหลายพื้นที่จนถึงปลายสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 381 มิลลิเมตร จันทบุรี 198 มิลลิเมตร และพังงา 190 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 36/2562 (ระหว่างวันที่ 3-9 ก.ย. 62)

11-09-2019 11:43:50 น.

ในช่วงวันที่ 1-5 ก.ย. 62 อิทธิพลของพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ได้ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม ทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้ตอนบนของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมาก หลังจากที่พายุ “คาจิกิ” อ่อนกำลังลงและสลายตัวไปในวันที่ 5 ก.ย. 62 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ได้อ่อนกำลังลง ในช่วงวันที่ 7 ก.ย. 62 ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของประเทศ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 330 มิลลิเมตร จังหวัดตราด 264 มิลลิเมตร และจังหวัดศรีสะเกษ 263 มิลลิเมตร ส่งผลทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในหลายเขื่อน จนทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นในหลายเขื่อน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 35/2562 (ระหว่างวันที่ 27 ส.ค.-2 ก.ย. 62)

11-09-2019 11:05:06 น.

สัปดาห์นี้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 27-28 ส.ค. 62 หลังจากนั้นร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่พายุโซนร้อน “โพดุล” ในช่วงวันที่ 29-31 ส.ค. 62 ต่อจากนั้นร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ ในช่วงวันที่ 1-2 ก.ย. 62 ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยตลอดสัปดาห์ ส่งผลให้สัปดาห์นี้ทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณถาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้าง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน น้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด 440 มิลลิเมตร จังหวัดมหาสารคาม 389 มิลลิเมตร และจังหวัดอำนาจเจริญ 371 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 34/2562 (ระหว่างวันที่ 20-26 ส.ค. 62)

27-08-2019 16:28:45 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอ่าวตัวเกี๋ยและเวียดนามตอนบนมีกำลังแรงขึ้น เกิดเป็นแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดน่าน เชียงราย แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ 343 มิลลิเมตร จังหวัดยโสธร 300 มิลลิเมตร และจังหวัดหนองคาย 296 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 33/2562 (ระหว่างวันที่ 13-19 ส.ค. 62)

20-08-2019 12:11:17 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยมีกำลังปานกลาง ประกอบกับในช่วงวันที่ 15 ส.ค. 62 มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวตังเกี๋ย ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนมาปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 16-18 ส.ค. 62 และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และประเทศไทยอ่อนกำลังลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ 267 มิลลิเมตร จังหวัดระนอง 259 มิลลิเมตร และจังหวัดสตูล 200 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 32/2562 (ระหว่างวันที่ 6-12 ส.ค. 62)

13-08-2019 17:10:52 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาดและเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในแนวรับสมมรสุมและภาคเหนือตอนบน หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 12 ส.ค. 62 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เลื่อนขึ้นไปพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ประเทศลาว และเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก เชียงราย น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บึงกาฬ สระบุรี สกลนคร กาญจนบุรี ชุมพร ระนอง พังงา สตูล สงขลา จันทบุรี ตราด และระยอง ในช่วงวันที่ 5-6 ส.ค. 62 และ 9-11 ส.ค. 62 ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 325 มิลลิเมตร จังหวัดกาญจนบุรี 238 มิลลิเมตร และจังหวัดชุมพร 187 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 31/2562 (ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-5 ส.ค. 62)

06-08-2019 19:23:26 น.

พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “วิภา” ในวันที่ 31 ก.ค. 62 และเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ย เข้าสู่ประเทศเวียดนานตอนบนและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันปกคลุมบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในวันที่ 4 ส.ค. 62 ส่งผลให้ด้านตะวันออกของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งแนวรับลมด้านตะวันตกของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ต่อมาในวันที่ 5 ส.ค. 62 มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศเวียดนามเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 249 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 248 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 30/2562 (ระหว่างวันที่ 23-29 ก.ค. 62)

30-07-2019 19:52:21 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลางในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์และอ่อนกำลังลงในช่วงปลายสัปดาห์ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนตลอดสัปดาห์ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนภาคกลางมีฝนตกปานกลางในบางพื้นที่ ภาคใต้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน อ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังอ่อน ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ สำหรับเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่ง ทั่วประเทศ มีสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย โดยมีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยวิกฤต 20 เขื่อน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 29/2562 (ระหว่างวันที่ 16-22 ก.ค. 62)

22-07-2019 17:58:28 น.

สัปดาห์นี้ในครึ่งแรกของสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยตอนล่าง และอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้มีปริมาณฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักหลายแห่ง ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนล่างอ่อนกำลังลง ส่งผลให้ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนลดลง ในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมควากดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 538 มิลลิเมตร พังงา 400 มิลลิเมตร และระนอง 225 มิลลิเมตรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.