ปฏิบัติการร่วม เตรียมพร้อมรับมือหย่อมความกดอากาศต่ำ
เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้
30 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2559

รายงานประจำวัน

10 Dec 2016

สถานการณ์น้ำ

ผลการปฏิบัติงาน [ไม่มีข้อมูล]


9 Dec 2016

สถานการณ์น้ำ 08:00 น. 18:00 น.

ผลการปฏิบัติงาน [ไม่มีข้อมูล]


8 Dec 2016

สถานการณ์น้ำ 08:00 น. 18:00 น.

ผลการปฏิบัติงาน [ไม่มีข้อมูล]


7 Dec 2016

สถานการณ์น้ำ 08:00 น. 18:00 น.

ผลการปฏิบัติงาน [ไม่มีข้อมูล]


6 Dec 2016

สถานการณ์น้ำ 08:00 น. 18:00 น.

ผลการปฏิบัติงาน [ไม่มีข้อมูล]


5 Dec 2016

สถานการณ์น้ำ 08:00 น. 18:00 น.

ผลการปฏิบัติงาน


4 Dec 2016

สถานการณ์น้ำ 08:00 น. 18:00 น.

ผลการปฏิบัติงาน


3 Dec 2016

สถานการณ์น้ำ 08:00 น. 18:00 น.

ผลการปฏิบัติงาน


2 Dec 2016

สถานการณ์น้ำ 08:00 น. 18:00 น.

ผลการปฏิบัติงาน


1 Dec 2016

สถานการณ์น้ำ 08:00 น. 18:00 น.

ผลการปฏิบัติงาน


30 Nov 2016

สถานการณ์น้ำ

ผลการปฏิบัติงาน
   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์
พร้อมใช้งาน IPv6

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.