Home รายงานรายสัปดาห์ย้อนหลัง
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 30/2560 (ระหว่างวันที่ 19-25 ก.ค. 60)

พายุโซนร้อน"ตาลัส" ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในวันที่ 18 ก.ค. ต่อมาในระยะกลางสัปดาห์ หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและพายุโซนร้อน "เซินกา" ในวันที่ 22 และ 23 ตามลำดับ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใจ้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงตลอดสัปดาห์ ทำให้ตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ รายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 25 ก.ค. 2560 พบว่า ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 41,379 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 58% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 17,853 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,423 และ 2,353 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เขื่อนที่มีปริมาตรน้ำในอ่างฯอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต 2 เขื่อน คือ เขื่อนแม่กวง และเขื่อนลำตะคอง อีกทั้งมีเขื่อนน้ำอูน ที่มีปริมาตรน้ำในอ่างอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก

Attachments:
Download this file (60WeeklyReportNo30.pdf)60WeeklyReportNo30.pdf[ ]5780 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:47 น.
 
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 29/2560 (ระหว่างวันที่ 12-18 ก.ค. 60)

หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน อีกทั้งร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง  จากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน และได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน "ตาลัส" ใันวันที่ 15 ก.ค. ได้เคลื่อนเข้าปกปคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาว ทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะปลายสัปดาห์  ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น

Attachments:
Download this file (60WeeklyReportNo29.pdf)60WeeklyReportNo29.pdf[ ]17015 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 08:47 น.
 
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 28/2560 (ระหว่างวันที่ 5-11 ก.ค. 60)

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในระยะต้นสัปดาห์ ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น เว้นแต่บริเวณด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 11 ก.ค. 2560 พบว่า ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 38,932 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 55% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 15,405 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,218 และ 1,702 ล้านลูกบาศก์เมตร

Attachments:
Download this file (60WeeklyReportNo28.pdf)60WeeklyReportNo28.pdf[ ]5665 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 16:33 น.
 
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 27/2560 (ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-4 ก.ค. 60)

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงในระยะต้นสัปดาห์ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนตลอดสัปดาห์ ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น รายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 4 ก.ค. 2560 พบว่า ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 38,932 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 55% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 15,405 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,218 และ 1,702 ล้านลูกบาศก์เมตร

Attachments:
Download this file (60WeeklyReportNo27.pdf)60WeeklyReportNo27.pdf[ ]5576 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 กรกฏาคม 2017 เวลา 16:10 น.
 
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 26/2560 (ระหว่างวันที่ 21-27 มิ.ย. 60)

ลมมรสุมตะวันตกเฉีัยงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนตลอดสัปดาห์ ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น  บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับรายงานข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2560 พบว่า ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 39,031 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 55% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 15,504 ล้านลูกบาศก์เมตร

Attachments:
Download this file (60WeeklyReportNo26.pdf)60WeeklyReportNo26.pdf[ ]18333 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2017 เวลา 15:17 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 50
Home รายงานรายสัปดาห์ย้อนหลัง