Home รายงานรายสัปดาห์ย้อนหลัง รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2560 รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 37/2560 (ระหว่างวันที่ 6-12 ก.ย. 60)
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 37/2560 (ระหว่างวันที่ 6-12 ก.ย. 60)

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในระยะต้นสัปดาห์ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเล็กน้อยตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือ และภาคกลาง รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ วัดได้ 216.6 มม. รองลงมาคือ จังหวัดพะเยา 192.6 มม. และจังหวัดสุโขทัย 154.0 มม. ตามลำดับ ส่วนข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 12 ก.ย. 60 อยู่ที่ 49,724 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 70% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 26,198 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 3,723 และ 4,176 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เขื่อนที่มีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บปกติ ทำให้ต้องระบายน้ำผ่าน spill way จำนวน สองเขื่อน ได้แก่ เขื่อนน้ำอูน และเขื่อนน้ำพุง

Attachments:
Download this file (60WeeklyReportNo37.pdf)60WeeklyReportNo37.pdf[ ]4522 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 กันยายน 2017 เวลา 11:27 น.
 
Home รายงานรายสัปดาห์ย้อนหลัง รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2560 รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 37/2560 (ระหว่างวันที่ 6-12 ก.ย. 60)