Home รายงานรายสัปดาห์ย้อนหลัง รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2561
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2561
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2561 (ระหว่างวันที่ 24-30 เม.ย. 61)

ช่วงต้นสัปดาห์ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นช่วงกลางสัปดาห์จะมีฝนตก และมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ ส่วนปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีอยู่ 44,442 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือเป็นปริมาณน้ำกักเก็บสูงสุดเมื่อเทียบกับปีอื่น ๆ ยกเว้นภาคใต้ที่มีน้ำน้อยกว่าปืที่แล้วอยู่เล็กน้อย โดยที่ปริมาณน้ำระบายสะสมตั้งแต่ต้นปีมี 15,125 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือเป็นการระบายน้ำมากสุดเมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2557 ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองสายหลักในหนึ่งสัปดาห์ พบว่าภาคเหนือโดยส่วนใหญ่มีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยถึงน้ำปานกลางโดยเฉพาะในลำน้ำสาขา ส่วนภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีน้ำระดับปานกลาง ส่วนภาคกลางมีระดับน้ำมาก และไม่พบสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งต่ำตามธรรมชาติในแม่น้ำสายหลัก

Attachments:
Download this file (61WeeklyReportNo18.pdf)61WeeklyReportNo18.pdf[ ]4464 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 16:35 น.
 
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2561 (ระหว่างวันที่ 17-23 เม.ย. 61)

ช่วงต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตัวขึ้น และอ่อนกำลังลงในวันที่ 18-19 เม.ย. 61 แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 145 มิลลิเมตร จังหวัดตราด 116 มิลลิเมตร จังหวัดระนอง 100 มิลลิเมตร

Attachments:
Download this file (61WeeklyReportNo17.pdf)61WeeklyReportNo17.pdf[ ]3870 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 เมษายน 2018 เวลา 16:29 น.
 
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2561 (ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. 61)

ช่วงต้นสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ตอนบน ส่วนลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ และอ่อนกำลังลงในวันที่ 11 เม.ย. 61 จากนั้นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันเดียวกัน ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกได้แผ่ลงมายังประเทศไทยตอนบนอีกครั้งในช่วงวันที่ 14 เม.ย. 61 ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตัวขึ้น ส่วนลงตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 16 เม.ย. 61 ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 116 มิลลิเมตร จังหวัดพิษณุโลก 81 มิลลิเมตร และจังหวัดตราด 68 มิลลิเมตร

Attachments:
Download this file (61WeeklyReportNo16.pdf)61WeeklyReportNo16.pdf[ ]4242 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 เมษายน 2018 เวลา 16:20 น.
 
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 15/2561 (ระหว่างวันที่ 3-9 เม.ย. 61)

ช่วงต้นสัปดาห์ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ความชื้นถูกยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 5 เม.ย. 61 และลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดลงมาปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและเกิดการยกตัวขึ้นอย่างรุนแรง และจะเริ่มอ่อนกำลังลงในวันที่ 9 เม.ย. 61 ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร 126 มิลลิเมตร จังหวัดน่าน 117 มิลลิเมตร และจังหวัดชุมพร 85 มิลลิเมตร

Attachments:
Download this file (61WeeklyReportNo15.pdf)61WeeklyReportNo15.pdf[ ]3868 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 เมษายน 2018 เวลา 15:44 น.
 
รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2561 (ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 61)

ช่วงต้นสัปดาห์ ความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอ่อนกำลังลง ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมาพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน และลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้อ่อนกำลังลง ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ โดยเฉพาะวันที่ 30-31 มี.ค. 61 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือเกิดการพัดสอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรกอีกครั้ง ส่วน ลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 151 มิลลิเมตร ระยอง 135 มิลลิเมตร และจันทบุรี 131 มิลลิเมตร

Attachments:
Download this file (61WeeklyReportNo14.pdf)61WeeklyReportNo14.pdf[ ]4095 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 เมษายน 2018 เวลา 17:03 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 11
Home รายงานรายสัปดาห์ย้อนหลัง รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์2561