Home ข่าว มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

utokapat

ปัญหาเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์ขึ้น และมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 เมษายน 2555. -สำนักข่าวไทย

http://www.utokapat.org

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 13:50 น.
 
Home ข่าว มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์