Home ข่าว แอพพลิเคชั่นสำหรับติดตามสภาพพอากาศ สถานการณ์น้ำ
แอพพลิเคชั่นสำหรับติดตามสภาพพอากาศ สถานการณ์น้ำ

แอพพลิเคชั่นสำหรับติดตามสภาพพอากาศ สถานการณ์น้ำของประเทศไทย โดยคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ พร้อมให้ดาวน์โหลดใช้งานได้บนอุปกรณ์ iOS [DOWNLAOD]

สำหรับบนอุปกรณ์กลุ่ม Android พร้อมให้บริการเร็วๆ นี้

 

ABOUT NHC (Mobile App)
National Hydroinformatics and Climate Data Center (NHC) หรือคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ เป็นฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ การเตือนภัย และวิเคราะห์ปริมาณน้ำ การไหลของน้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ปัจจุบันรับผิดชอบโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก.

 

โดยมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจำนวน 12 หน่วยงาน พร้อมสำหรับการใช้งานในเชิงปฏิบัติได้แล้วอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักที่หน่วยงานราชการและเริ่มเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบ iOS ในเดือนมีนาคม 2556

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013 เวลา 10:22 น.
 
Home ข่าว แอพพลิเคชั่นสำหรับติดตามสภาพพอากาศ สถานการณ์น้ำ